İSO Sürdürülebilirlik Raporları

İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın sanayimizin üretim kabiliyetini artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak hedefiyle yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin çevresel, toplumsal ve ekonomik etkileri İSO Sürdürülebilirlik Raporu’nda paydaşların bilgisine sunulmuştur.

2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Attach 2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Attach