Çevre İhtisas Kuruluİstanbul Sanayi Odası Çevre Çalışmaları
Sanayi çevresiz, çevre sanayisiz olamaz…

Çevre sorunlarının yoğun olarak yaşandığı sanayi sektöründe sorunları görmezden gelmek yerine, çevre bilincini artırmak ve sorunlara sektör içinden çözüm yolları önermek amacı ile ilk kez 1986 yılında İstanbul Sanayi Odası (İSO) bünyesinde bir grup sanayici bir araya gelmiş ve çalışmalara başlamıştır. İSO, çevre konusunda çalışmalar yürütmek üzere 1987 yılında bünyesinde Çevre Sorunları Şubesi’ni, 1990 yılında sanayicilerden müteşekkil Çevre İhtisas ve Çevre Danışma Kurulunu kurmuş, şube ismini “Çevre Şubesi” olarak değiştirmiştir.

İklim değişikliği ile mücadelede enerji politikalarının kilit nokta olduğu bilinmektedir. 2008’de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularıyla başlayan enerji çalışmalarımız 2012 yılı itibari ile Çevre Şubesi çalışmalarına ilave edilmiş, 2015 yılında Şube ismi “Çevre ve Enerji Şubesi” olarak değiştirilmiştir.

İş yerlerinde sağlık ve güvenlik konularında başarılı olabilmek için üretimde insan ve çevrenin bir arada ele alınması gerektiğinden 2012 yılından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği konularını da çalışmaya başlayan Çevre Şubesi, Covid-19 pandemisinin başlamasıyla İSG Biriminin kurulduğu 2020’ye kadar bu çalışmalarına devam etmiştir.

Çevre Konusunda Ortak Platform

2013 yılı itibariyle; temiz üretim başta olmak üzere çevre teknolojileri konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek, çevre mevzuatından kaynaklanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilgili tarafların aynı platformda buluşmasını sağlamak üzere “İstanbul Sanayi Odası Çevre İhtisas Kurulu” teşkil edilmiştir. Kurulda kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, TOBB ve sanayi temsilcileri bulunmaktadır.