Recep Babacan

Müdür

Arda Sayın

Kıdemli Lojistik Operatörü

Engin Çetiner

Uzman Yardımcısı

Şeyma Gülsezer

Uzman Yardımcısı

Hayri Taş

Şoför

Derya Sarohan

Ofis Görevlisi

Nevriye Yılmaz

Ofis Görevlisi

İdari İşler ve Satınalma Şubesi, Oda hizmet binasındaki iç hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu kapsamda Oda çalışma ofislerindeki demirbaş ve malzemelerin kayıtlarını tutar, bunların bakım ve onarımlarına yönelik ihtiyaçları belirler ve bunları yaptırır, koordine eder.

Oda tarafından gerçekleştirilen her türlü Oda içi ve Oda dışı organizasyonlara lojistik destek verir. Odanın her türlü gelen – giden evrak hizmetlerini, baskı ve postalama işlerinin yürütülmesini sağlar. Oda mülkiyetindeki ve kiralık olan tüm taşıt araçlarının bakım, onarımı ile tahsis işlemlerini yapar. Tüm araçlara ve gayrimenkullere ait her türlü sigorta işlemlerini yapar. Oda genel arşiv hizmetlerini yerine getirir.

Personel yemek hizmet temini ile Oda santral hizmetinin verilmesini sağlar. İSO katlarındaki mutfak hizmetlerinin ve İSO hizmet katlarındaki toplantı organizasyonlarının altyapısını ve ikram hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

Odanın tüm kurumsal satın alma faaliyetlerine ilişkin tüm süreci yürüterek şubelerden gelen tüm satın alma taleplerinin yerine getirilmesini sağlar. Oda tedarikçi firma listelerini oluşturur. Tedarikçi firmaların yıllık değerlendirmelerini yapar.

Oda içerisinde bulunan müşteri hizmet bankosu çalışmalarını (personel dahil) kontrol ve koordine eder.

Gerçek kişiler veya firmalar tarafından talep edilen Sayısal Takograf Kartının düzenlenmesine ilişkin tüm işlemleri Şube personeli veya müşteri bankosunda görevli personel vasıtasıyla yerine getirir. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

İdari İşler ve Satınalma Şubesi, Oda hizmet binasındaki iç hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu kapsamda Oda çalışma ofislerindeki demirbaş ve malzemelerin kayıtlarını tutar, bunların bakım ve onarımlarına yönelik ihtiyaçları belirler ve bunları yaptırır, koordine eder.

Oda tarafından gerçekleştirilen her türlü Oda içi ve Oda dışı organizasyonlara lojistik destek verir. Odanın her türlü gelen – giden evrak hizmetlerini, baskı ve postalama işlerinin yürütülmesini sağlar. Oda mülkiyetindeki ve kiralık olan tüm taşıt araçlarının bakım, onarımı ile tahsis işlemlerini yapar. Tüm araçlara ve gayrimenkullere ait her türlü sigorta işlemlerini yapar. Oda genel arşiv hizmetlerini yerine getirir.

Personel yemek hizmet temini ile Oda santral hizmetinin verilmesini sağlar. İSO katlarındaki mutfak hizmetlerinin ve İSO hizmet katlarındaki toplantı organizasyonlarının altyapısını ve ikram hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

Odanın tüm kurumsal satın alma faaliyetlerine ilişkin tüm süreci yürüterek şubelerden gelen tüm satın alma taleplerinin yerine getirilmesini sağlar. Oda tedarikçi firma listelerini oluşturur. Tedarikçi firmaların yıllık değerlendirmelerini yapar.

Oda içerisinde bulunan müşteri hizmet bankosu çalışmalarını (personel dahil) kontrol ve koordine eder.

Gerçek kişiler veya firmalar tarafından talep edilen Sayısal Takograf Kartının düzenlenmesine ilişkin tüm işlemleri Şube personeli veya müşteri bankosunda görevli personel vasıtasıyla yerine getirir. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.