Başak Er Karaçöp

Müdür

Engin Karataş

Müdür Yardımcısı

Emine Beyaz

Mühendis

Nurşah Aksu

Kıdemli Uzman

Ömür Dere

Uzman

İstanbul Sanayi Odası'na üye firmalar 55 farklı meslek grubunda yer almaktadır. Toplam 295 firma temsilcisinden oluşan ve istişare organı olarak Oda çalışmalarının temel direğini oluşturan Meslek Komiteleri, meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşmek için Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak üzere en az ayda bir kez toplanır. Meslek Komiteleri Şubesi, sektörel sorunların saptandığı ve çözüm arandığı söz konusu komite toplantılarını düzenler, bu toplantılarda raportörlük yapar, gündeme dâhil konular hakkında komiteye bilgi vererek yasalara ve ilgili mevzuata uygun karar alınmasını yardımcı olur. Komitelerin Oda teşkilatı ile ilişkisini sağlar ve komite kararları gereğince yapılması gereken işlemlerin yürütülmesini takip eder.

Meslek Komiteleri Şubesi yılda iki kez Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı ve bakanlıklarla yapılan istişare toplantılarını düzenler. Meslek Komitelerini oluşturan temsilcilerin bir araya geldiği bu toplantılarda sektörel sorunların daha makro planlarda tartışılması sağlanır.

İSO Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin organ üyeliklerinin takibini yapar. Meclis Albümü hazırlığını gerçekleştirir ve güncel tutulmasını sağlar. Devam veya başka bir sebepten dolayı oluşacak olan organ üyelikleri değişimlerine yönelik tüm süreçleri yönetir. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

İstanbul Sanayi Odası'na üye firmalar 55 farklı meslek grubunda yer almaktadır. Toplam 295 firma temsilcisinden oluşan ve istişare organı olarak Oda çalışmalarının temel direğini oluşturan Meslek Komiteleri, meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşmek için Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak üzere en az ayda bir kez toplanır. Meslek Komiteleri Şubesi, sektörel sorunların saptandığı ve çözüm arandığı söz konusu komite toplantılarını düzenler, bu toplantılarda raportörlük yapar, gündeme dâhil konular hakkında komiteye bilgi vererek yasalara ve ilgili mevzuata uygun karar alınmasını yardımcı olur. Komitelerin Oda teşkilatı ile ilişkisini sağlar ve komite kararları gereğince yapılması gereken işlemlerin yürütülmesini takip eder.

Meslek Komiteleri Şubesi yılda iki kez Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı ve bakanlıklarla yapılan istişare toplantılarını düzenler. Meslek Komitelerini oluşturan temsilcilerin bir araya geldiği bu toplantılarda sektörel sorunların daha makro planlarda tartışılması sağlanır.

İSO Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin organ üyeliklerinin takibini yapar. Meclis Albümü hazırlığını gerçekleştirir ve güncel tutulmasını sağlar. Devam veya başka bir sebepten dolayı oluşacak olan organ üyelikleri değişimlerine yönelik tüm süreçleri yönetir. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.