Üyelerin imalatlarında meydana gelen fire oranlarının tespitine yönelik olarak düzenlenen fire raporları, üyemiz firmaların yazılı talebi üzerine, görevlendirilen ekspertiz heyetince firma işyerinde yapılan inceleme sonucu, ilgili Meslek Komitesinin görüşü ve gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı alınarak düzenlenmektedir.

Söz konusu fire ekspertiz raporları genellikle, ilgili Vergi Dairesine ve Dahilde İşleme İzin Belgesi uygulamalarında kullanılmak üzere, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne, İhracatçılar Birlikleri'ne ibraz edilmek üzere talep edilmektedir.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

  1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
  2. Kapasite raporundaki hangi ürünler için inceleme talep edildiği dilekçede açıkça belirtilecektir. Ayrıca talep konusu ürünlerin üretimi için geçmiş dönemde hangi imalat aşamalarında ne kadar fire oluştuğu ve nedenlerine ilişkin imalat kayıtları bilgisi (Firma kaşeli-imzalı)