İlhan Bayraktar

Müdür

Mustafa Ada

Müdür Yardımcısı

Mehmet Fatih Erkölencik

Müdür Yardımcısı

Sümeyye Görkem

Kıdemli Mühendis

Muharrem Demir

Kıdemli Mühendis

Mehmet Ali Güzelderen

Mühendis

Haluk Celep

Kıdemli Mühendis

İsa Akpınar

Mühendis

Fatih Tüysüz

Mühendis

Mustafa Melih Özkaya

Mühendis

Turhan Başaran

Mühendis

Semih Çabuk

Mühendis

Barış Efe Uğurlu

Mühendis

Zehra Aykut

Kıdemli Uzman

Zeynep Özlem Ateş

Kıdemli Uzman

Barış Gürses

Kıdemli Uzman

Şule Kurt

Kıdemli Uzman

Nihan Kuş

Uzman

Mustafa Tatlı

Uzman

Cemal Berk Önüç

Uzman

Şevval Özkefeli

Uzman Yardımcısı

Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubesi, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescili yapılan sanayicilerin tüm kayıt işlemlerini (resen kayıt dâhil) yapar ve sanayici niteliğindeki firmaları Odaya kayıt olmaya davet eder. Üye sayısını artırmaya yönelik çalışmaları planlar ve bunları gerçekleştirir. Üyelerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri sürekli izler ve değişiklikleri kayıtlara işler. Üyelik kayıtlarının silinmesini gerektiren durumlarda firmaların Odadaki kayıtlarını siler. Üyeler ve üyelikle ilgili olarak mevzuatta öngörülen askıya alma, askıdan indirme işlemlerini yapar. Üyelerle ilgili NACE kodu ve meslek grubu değişiklikleri çalışmalarını yapar. Kayıt, kapanış ve askı işlemleri ile ilgili istatistikleri aylık olarak hazırlar ve alınması gerekli onayları alır.

Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi), İmalatçı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Yerli İmalat Durum Belgesi, İhale Durum Belgesi vb. belgelerin düzenlenmesi işlemlerini yapar.

Sanayici niteliğindeki üyelerimizin mevzuat gereğince alması gerekli olan kapasite raporlarını, Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan heyetler aracılığıyla mevzuat ve Yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenler. Yürürlükteki kapasite raporlarından onaylı suretlerini düzenler. Kapasite raporlarının düzenlenmesindeki kapasite kriterlerinin yeniden oluşturulması ve revizyonu ile ilgili çalışmaları yapar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubesi, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescili yapılan sanayicilerin tüm kayıt işlemlerini (resen kayıt dâhil) yapar ve sanayici niteliğindeki firmaları Odaya kayıt olmaya davet eder. Üye sayısını artırmaya yönelik çalışmaları planlar ve bunları gerçekleştirir. Üyelerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri sürekli izler ve değişiklikleri kayıtlara işler. Üyelik kayıtlarının silinmesini gerektiren durumlarda firmaların Odadaki kayıtlarını siler. Üyeler ve üyelikle ilgili olarak mevzuatta öngörülen askıya alma, askıdan indirme işlemlerini yapar. Üyelerle ilgili NACE kodu ve meslek grubu değişiklikleri çalışmalarını yapar. Kayıt, kapanış ve askı işlemleri ile ilgili istatistikleri aylık olarak hazırlar ve alınması gerekli onayları alır.

Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi), İmalatçı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Yerli İmalat Durum Belgesi, İhale Durum Belgesi vb. belgelerin düzenlenmesi işlemlerini yapar.

Sanayici niteliğindeki üyelerimizin mevzuat gereğince alması gerekli olan kapasite raporlarını, Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan heyetler aracılığıyla mevzuat ve Yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenler. Yürürlükteki kapasite raporlarından onaylı suretlerini düzenler. Kapasite raporlarının düzenlenmesindeki kapasite kriterlerinin yeniden oluşturulması ve revizyonu ile ilgili çalışmaları yapar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.