Murat Çalışır

Yüksek Uzman

İSO’nun sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki ana sorumlusu olan İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi ile eşgüdüm halinde çalışır. İSO Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında “Güvenli Çalışma Ortamı” tematik alanında üyeler ve paydaşlar için değer yaratmak asli görevlerindendir.

İSO’ya üye iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmayacak şekilde faaliyet göstermelerine yönelik çalışmalar, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasına yönelik önlemler ve bu konuda geliştirilecek sistem ve standartlar üzerine çalışmalar yürütür. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında mevzuat ve uygulamaları ve uluslararası standartları takip eder. İşyerlerinde sağlık ve güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi için yürütülecek çalışmalar ile üyelerimize yönelik sağlanacak salgın hastalık ve İSG alanındaki çalışmaları koordine eder. İSG profesyonellerine ve yöneticilere yönelik eğitimler gerçekleştirir, sektörel araştırma raporları hazırlar ve ulusal/uluslararası fonlarla desteklenen projeler geliştirir. İSO bünyesinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını koordine eder. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

İSO’nun sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki ana sorumlusu olan İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi ile eşgüdüm halinde çalışır. İSO Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında “Güvenli Çalışma Ortamı” tematik alanında üyeler ve paydaşlar için değer yaratmak asli görevlerindendir.

İSO’ya üye iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmayacak şekilde faaliyet göstermelerine yönelik çalışmalar, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasına yönelik önlemler ve bu konuda geliştirilecek sistem ve standartlar üzerine çalışmalar yürütür. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında mevzuat ve uygulamaları ve uluslararası standartları takip eder. İşyerlerinde sağlık ve güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi için yürütülecek çalışmalar ile üyelerimize yönelik sağlanacak salgın hastalık ve İSG alanındaki çalışmaları koordine eder. İSG profesyonellerine ve yöneticilere yönelik eğitimler gerçekleştirir, sektörel araştırma raporları hazırlar ve ulusal/uluslararası fonlarla desteklenen projeler geliştirir. İSO bünyesinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını koordine eder. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.