Melis Ilgaz

Hukuk Müşaviri

Hukuk Müşavirliği, Oda faaliyetleri ile ilgili mevzuatı izler, Genel Sekreterlik ve şubeleri bilgilendirir. Odayı ve üyelerini ilgilendiren mevzuatın yorumlanması ve uygulanmasında hukuki görüşler hazırlar, ihtiyaç halinde gerekli tadil çalışmalarını yürütür. Odanın taraf olduğu tüm hukuki davaların vekaleten takibini yapar. Tahkim Kurulu ve tahkim başvurularına ilişkin sekreterya görevini yürütür. Odanın Arabuluculuk Merkezini yönetir. Odanın yaptığı sözleşmeleri hazırlar, inceler, kontrol eder ve arşivler. İhtiyaç olması halinde organ seçimleri ile ilgili hukuki katkıda bulunur. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Hukuk Müşavirliği, Oda faaliyetleri ile ilgili mevzuatı izler, Genel Sekreterlik ve şubeleri bilgilendirir. Odayı ve üyelerini ilgilendiren mevzuatın yorumlanması ve uygulanmasında hukuki görüşler hazırlar, ihtiyaç halinde gerekli tadil çalışmalarını yürütür. Odanın taraf olduğu tüm hukuki davaların vekaleten takibini yapar. Tahkim Kurulu ve tahkim başvurularına ilişkin sekreterya görevini yürütür. Odanın Arabuluculuk Merkezini yönetir. Odanın yaptığı sözleşmeleri hazırlar, inceler, kontrol eder ve arşivler. İhtiyaç olması halinde organ seçimleri ile ilgili hukuki katkıda bulunur. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.