Stratejik Dönüşüm Merkezi, ekonomi ve reel sektör ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm fon ve proje çağrılarını takip edip Genel Sekreterliği bilgilendirir. Odanın mevcut hizmetlerini geliştirmeye, yeni ürün ve hizmet oluşturmaya yönelik projeler geliştirir. Reel sektöre yönelik yönetimsel, sektörel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek Genel Sekreterliği bilgilendirir. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Stratejik Dönüşüm Merkezi, ekonomi ve reel sektör ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm fon ve proje çağrılarını takip edip Genel Sekreterliği bilgilendirir. Odanın mevcut hizmetlerini geliştirmeye, yeni ürün ve hizmet oluşturmaya yönelik projeler geliştirir. Reel sektöre yönelik yönetimsel, sektörel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek Genel Sekreterliği bilgilendirir. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.