Yerli Malı BelgesiOdamızca düzenlenmekte olan Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları, TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Belgesi müracaatı ve istenen belgeler ile ilgili olarak detaylı bilgi için tıklayınız (Son güncelleme 17/07/2023).

Yerli Malı Belgesi ile ilgili mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

NOT: Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde yerli aksam kullanımının desteklenmesi amacıyla, söz konusu tesislerde kullanılan aksamlar için düzenlenecek yerli malı belgelerinin düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar 28.05.2021 tarih ve 31494 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yerli Aksam Yönetmeliği” kapsamında belirtilmiştir. Bu kapsamdaki aksamlar için bu hususlara dikkat edilmesi gereklidir.

Yerli Aksam Yönetmeliği ile ilgili mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Müracaatta İstenen Belgeler (Son Güncelleme 17/07/2023) Attach Yerli Aksam Yönetmeliği Attach Yerli Aksam Yönetmeliği eki liste Attach