URGE (Elektrikli Aydınlatma Ekipmanları)

Odamız tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında firmalarımızın sektörel olarak yurtdışına açılmaları amacıyla projeler yürütülmektedir. Proje kapsamında seçilen sektörde faaliyet gösteren firmalardan bir küme oluşturulmakta, bu firmaların hedeflenen pazarlara girmek için geliştirmeye ihtiyaç duydukları alanlar tespit edilmekte, bu alanlarla ilgili eğitimler alındıktan sonra da potansiyel müşterileriyle görüşmelerini sağlamak üzere yurtdışı heyet ziyaretleri düzenlenmektedir.

2019 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Elektrikli Aydınlatma Ekipmanları Sektörü UR-GE Projesi, Odamız 50. Grup Aydınlatma Donanımları Sanayi Meslek Komitesi ve AGİD – Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği işbirliğiyle yürütülmektedir. Proje kapsamında 22 sektör temsilcisinin bir araya gelmesi ile oluşturulan küme, Mayıs 2021’de tamamlanan kurumsal kimlik çalışması ile birlikte “TULIPP” (Turkish Lighting Industry Platform) adını almıştır. 21-24 Şubat 2022 tarihlerinde, kümenin proje kapsamındaki ilk sanal yurtdışı tanıtım faaliyeti kapsamında İngiltere’de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir. 

Kümenin web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

İngiltere b2b etkinliğinin web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.