Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk mahkeme dışı, etkin bir çözüm yoludur. Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı, bir “arabulucunun” yardımıyla, görüşerek ortak bir çözüme ulaşabilirler. Arabuluculuğun amacı kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar vermek olmayıp, tarafların gereksinimleri doğrultusunda en uygun çözüm yolunu bulabilmektir.

Arabulucu Kimdir?

Arabulucu bir uyuşmazlıkta, dostane bir çözüme ulaşmak amacıyla taraflara yardımcı olmak ve süreci etkinleştirmek üzere çalışan tarafsız ve bağımsız bir hukukçudur. Arabulucu taraflara bir çözüm dayatmaz, tarafların kendi ortak çözümlerini oluşturmalarını sağlar.

Hangi Uyuşmazlıkları Kapsar?

Ticari, işçi-işveren, aile, tüketici ve kira uyuşmazlıkları arabuluculuk kapsamındadır. Sadece tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda uygulanabilir. Kamu düzenini ilgilendiren davalar ve sözleşme ile düzenlemesi mümkün olmayan konular arabulucuya götürülemez.

Başvurmak Zorunlu Mudur?

Arabuluculuk, 1 Ocak 2018 itibarıyla iş davalarında, 1 Ocak 2019 itibarıyla da ticari davalarda zorunlu hale getirildi. Diğer konularda tarafların isteği ve onayı doğrultusunda arabuluculuk talep edilebilir.

Ne Zaman Başvurabilirim?

Uyuşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren zamanaşımı süreleri içinde arabuluculuğa başvurabilirsiniz. Uyuşmazlığı mahkeme veya tahkime taşımadan önce başvurabileceğiniz gibi dava sürecinde de arabulucuya gitmek mümkündür.

İSO Arabuluculuk Merkezi’ne Kimler Başvurabilir?

İstanbul Sanayi Odası Arabuluculuk Merkezi, taraflardan en az birinin İstanbul Sanayi Odası Üyesi olduğu anlaşmazlıkları kabul edebilmektedir.

Nasıl Başvurabilirim?

www.iso.org.tr/arabuluculuk adresinden online başvuru formunu doldurduktan sonra tarafınıza iletilen ödeme tutarını banka hesabına yatırdığınızda süreç başlatılmış olur.

Ne Kadar Sürede Sonuç Alınır?

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı verilerine göre arabulucuya götürülen uyuşmazlıkların yüzde 94’ü anlaşmayla sonuçlanırken, yüzde 93'ünde ise bir günde sonuca ulaşılmıştır.

Maliyeti Ne Kadardır?

Arabuluculuk sürecinde mahkemeden farklı olarak mahkeme harcı, tebligat parası, bilirkişi ücreti, keşif bedeli talep edilmez. Sadece Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/ek-tarife.pdf) uyarınca belirlenen arabuluculuk ücreti ödenir. Sürece avukatları ile katılan taraflar avukatlarına da ücret ödemek durumundadır.

Arabulucuyu Nasıl Seçeceğim?

Merkezimize başvuru sonucunda, konusunda uzman listesi paylaşılarak seçim yapılabilir. Seçim yapılmaması halinde merkez tarafından arabulucu atanacaktır.

Arabulucunun Kararı Kesin Midir?

Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa mahkemeye gidilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak arabuluculuk görüşmeleri sonunda taraflar anlaştıklarını beyan etmişlerse üzerinde anlaşılmış olan hususların yargıya taşınması mümkün değildir.

Form başarı ile gönderildi

Formunuz başarıyla gönderilmiştir.

Üzgünüz, bir hata oluştu

Formunuz gönderilirken bir hata oluştu.
Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Üzgünüz, bir hata oluştu

Seçmiş olduğunuz dosya formatı uygun değil.
Lütfen tekrar deneyin.

Üzgünüz, bir hata oluştu

Girmiş olduğunuz güvenlik kodu hatalı.
Lütfen tekrar deneyin.

Üzgünüz, bir hata oluştu

Bu e-posta adresiyle daha önce kayıt olunmuştur!