İthal/Yerli Girdi Oranı Raporu:

Türk Eximbank kredisi ve özel anlaşmalar kapsamında yapılan ihracatlarda, ihraç konusu ürünün imalatında kullanılan ithal-yerli girdi oranlarının belirlenmesine yönelik düzenlenen ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
 2. Yerel Muhteva Belirleme Formu (Firma kaşeli-imzalı)
 3. İmalatçı firma ile ihracatçı firma arasında yapılan sözleşme veya protokolün fotokopisi
 4. Mamulün bünyesine giren ana hammaddelerin satın alınmasına ilişkin örnek fatura fotokopileri

 

Patent/Faydalı Model Kullanım Raporu:

Firmaların sahip oldukları patent ve faydalı model belgeleri ile ilgili olarak belge konusu ürünün üretiminin yapıldığını belirleyen ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
 2. Patent/Faydalı Model Kullanım Formu (Firma kaşeli-imzalı)
 3. Patent/Faydalı Model Kullanım Belgesi fotokopisi

 

Su İhtiyaç Raporu:

İşyerlerinde kuyu açma izni alınabilmesi için D.S.İ.’ne yapacakları müracaatta kullanılmak üzere fabrikaların su ihtiyaç miktarını belirleyen ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
 2. Yeni yapılacak fabrika için arsa tapusu
 3. Tesisin kurulması halinde tesiste yar alacak makine tesisat listesi ve çalışan sayısı

 

L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi Raporu:

4760 sayılı ÖTV Kanununun 18 seri no.lu Genel Tebliği hükmü uyarınca “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi” almak için firmanın üretim adresinde söz konusu üretimi gerçekleştirecek tesis ve teçhizatın bulunup bulunmadığına ve LPG kullanılıp kullanılmadığına ilişkin ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. İlgili Vergi Dairesi yazısı

 

Durum Tespit Raporları:

Üyelerin kamu kurumlarına ibraz etmek üzere muhtelif talepleri gereğince veya kamu kurumlarının üyelere yönelik muhtelif konulardaki talepleri gereğince düzenlenen açıklayıcı mahiyetteki ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)

 

Rayic Değer Tespit Raporu:

Üye firmaların sahip oldukları sabit kıymetlerin rayiç (güncel) değerlerinin tespitine yönelik ekspertiz raporlarıdır.