• İthalat işlemleri ile ilgili olarak gümrük müdürlüklerinin talebi üzerine ilgili gümrük sahalarında yapılan incelemeler sonucunda talepte belirtilen hususlara (İthali söz konusu maddelerin tanımlanması, kullanılmış/yeni/yatık/defolu olup olmadıkları, bir set/ünite oluşturup oluşturmadıkları, imalat tarihleri, GTİP belirlenmesi açısından tespit vb.)yönelik olarak düzenlenen
  • İhracat işlemleri ile ilgili olarak gümrük müdürlüklerinin talebi üzerine ilgili gümrük sahalarında yapılan incelemeler sonucunda talepte belirtilen hususlara yönelik olarak düzenlenen ekspertiz raporlarıdır

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

  1. İlgili Gümrük Müdürlüğü yazısı
  2. İthalata ilişkin belge fotokopileri (Beyanname, fatura, özet beyan vb.)
  3. İhracata ilişkin belge fotokopileri (Beyanname, fatura v.b.)
  4. Resim ve Teknik Açıklama