Dünya ekonomisindeki gelişmeler paralelinde, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeleri ve bir sonraki yıla ilişkin beklentileri incelemek amacıyla Türkiye Ekonomisi çalışması gerçekleştirilmektedir. Söz konusu çalışmada milli gelir, kamu finansmanı, nüfus, istihdam, fiyat hareketleri, dış ticaret ve parasal gelişmeler ayrıntılı olarak incelenmekte, ekonominin genel dengesi, bütçe, enflasyon ve dış ticarete yönelik beklentiler ele alınmaktadır. Uzun yıllardır hazırlanan ve en son 2013 yılı için yapılan söz konusu çalışmanın önsöz ve yönetici özeti İngilizce olarak da web sayfasından yayımlanmaktadır.

Türkiye Ekonomisi Attach Önsöz ve Yönetici Özeti’nin İngilizcesi Attach