Faaliyet BelgesiOda üyesi firmaların yazılı başvuruları halinde çeşitli resmi-özel kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere ücret karşılığı (30 TL) Oda sicil kayıt sureti (Faaliyet Belgesi) verilmektedir. Faaliyet Belgesinde firmanın ünvanı, iş konusu, sermayesi, Ticaret ve Oda sicil numarası, kayıt tarihi ve hangi makama ibraz edileceği belirtilmektedir.