Haktan Akın

Genel Sekreter

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreteri, kanun, tüzük ve Oda iç yönetmeliklerinde belirtilen ayrıca Oda Meclisi ve Yönetim Kurulunca verilen görevler çerçevesinde Oda'nın tüm işlerini yürüten en üst kademe yöneticisidir. Genel Sekreter, görevlerin yerine getirilmesinde ilgili kanun, tüzük ve iç yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulunca kendisine tanınan yetkileri kullanır. Oda tarafından sağlanan hizmetlerin ve yürütülen faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesini sağlar. Oda organ seçimlerinin organize edilmesini sağlar.

 

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreteri, kanun, tüzük ve Oda iç yönetmeliklerinde belirtilen ayrıca Oda Meclisi ve Yönetim Kurulunca verilen görevler çerçevesinde Oda'nın tüm işlerini yürüten en üst kademe yöneticisidir. Genel Sekreter, görevlerin yerine getirilmesinde ilgili kanun, tüzük ve iç yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulunca kendisine tanınan yetkileri kullanır. Oda tarafından sağlanan hizmetlerin ve yürütülen faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesini sağlar. Oda organ seçimlerinin organize edilmesini sağlar.