Sektör Raporlarıİstanbul Sanayi Odası, Türk sanayinin rekabet gücünü geliştirme sürecinde, imalat sanayi sektörlerinin yol haritalarının belirlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 2001 yılında başlattığı "Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi"ni yeni sektör çalışmalarıyla sürdürmektedir. İSO Meslek Komiteleri ve sektörel derneklerin katkısıyla hazırlanan çalışmalarda, sektörün güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri ortaya konularak, sektöre ilişkin hedefler belirlenmekte ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirilmektedir.

Proje kapsamında hazırlanan raporlar şunlardır: