Kadir Çoban

Müdür

Selda Öksüz

Kıdemli Uzman

Sinan Tatar

Kıdemli Veznedar

Mustafa Öztürk

Uzman

Gülsüm Özdemir

Uzman

Ferhat Temurkaynak

Uzman

Mali İşler Şubesi, Oda muhasebe işlemlerini kanun ve yönetmeliklere göre yürütür, muhasebe kayıtları ve evrakını düzenleyerek muhafaza eder.

İlgili yasa gereği günlük tahsil, tediye ve mahsup fişlerini düzenler. Günlük ve aylık nakit akışını yapar ve nakit fazlasının bankalarda değerlendirilmesini yapar. Aylık mizan ve hesap raporlarını çıkarır. Yıl içerisindeki bütçe gelir ve gider fasıl ve maddelerindeki kullanımları takip eder ve bütçeye yönelik tüm işlemlere ve aktarmalara yönelik çalışmaları yapar.

Oda personelinin ücret, fazla mesai ücreti, ikramiye, doğum, ölüm, evlenme yardımları, ilaç ve tedavi giderleri ve harcırahlarıyla, ekspertiz heyetlerinin ücret ve harcırahlarını ilgili şubelerce yapılan tahakkuklara dayanarak ve kanun, yönetmelik ve bütçe talimatına uygun olarak hazırlayarak ödemeleri yapar.

Oda Yıllık Bütçenin hazırlanmasına ilişkin tüm süreçleri yürüterek bu çerçevede Oda bütçesini hazırlar ve Genel Sekreterliğe sunar.

Oda Merkez hizmet binasındaki Vezne faaliyetlerini yürütür.

Oda hizmetine yönelik her türlü harcamalar ile ilgili fatura tutarlarının ödemesini yapar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Mali İşler Şubesi, Oda muhasebe işlemlerini kanun ve yönetmeliklere göre yürütür, muhasebe kayıtları ve evrakını düzenleyerek muhafaza eder.

İlgili yasa gereği günlük tahsil, tediye ve mahsup fişlerini düzenler. Günlük ve aylık nakit akışını yapar ve nakit fazlasının bankalarda değerlendirilmesini yapar. Aylık mizan ve hesap raporlarını çıkarır. Yıl içerisindeki bütçe gelir ve gider fasıl ve maddelerindeki kullanımları takip eder ve bütçeye yönelik tüm işlemlere ve aktarmalara yönelik çalışmaları yapar.

Oda personelinin ücret, fazla mesai ücreti, ikramiye, doğum, ölüm, evlenme yardımları, ilaç ve tedavi giderleri ve harcırahlarıyla, ekspertiz heyetlerinin ücret ve harcırahlarını ilgili şubelerce yapılan tahakkuklara dayanarak ve kanun, yönetmelik ve bütçe talimatına uygun olarak hazırlayarak ödemeleri yapar.

Oda Yıllık Bütçenin hazırlanmasına ilişkin tüm süreçleri yürüterek bu çerçevede Oda bütçesini hazırlar ve Genel Sekreterliğe sunar.

Oda Merkez hizmet binasındaki Vezne faaliyetlerini yürütür.

Oda hizmetine yönelik her türlü harcamalar ile ilgili fatura tutarlarının ödemesini yapar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.