Mehmet Akif Meral

Müdür

Özge Sarıçay

Müdür Yardımcısı

Osman Gör

Kıdemli Uzman

Özer Barış Tunçel

Uzman Yardımcısı

Mehmet Cesur Keren

Uzman

Erdem Tekçi

Uzman Yardımcısı

Mehmet Eymen Argıt

Uzman Yardımcısı

İstanbul Sanayi Odası üyelerini AB ve dış ticaret ile ilgili konularda sürekli bilgilendirir. Dış ticaret, pazar araştırma, sektörlerin AB’ye uyumu, AB fonlarına proje yazma gibi konularda eğitim ve seminerler düzenler, yayınlar hazırlar. Üyelere AB ve dış ticaretle ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunar. Türkiye’nin AB müzakere ve mevzuat uyum sürecini takip eder, Oda görüşünü hazırlayarak sürece katkıda bulunur. Dış ticaretle ilgili mevzuatı takip eder, Oda görüşünün oluşmasını sağlar.

Üyelerin yurtdışı pazarlardaki rekabet güçlerinin artırılması ve potansiyel fırsatlardan yararlanmalarını sağlamak üzere ulusal ve uluslararası kaynaklardan fonlanan (Avrupa İşletmeler Ağı, UrGe vb.) projeler geliştirir. Potansiyel pazarları yerinde incelemek üzere yurt dışına heyetler götürür, yurt dışından gelen heyetleri ağırlayarak ikili iş görüşmeleri düzenler, üyelerin yeni iş ortaklıkları kurmalarına yardımcı olur.

Yeni pazarları üyelerine tanıtma amacıyla ülke günleri düzenler.

Üyelerden gelen talepler çerçevesinde İhracatta Dolaşım Belgeleri (Menşe Şahadetnamesi, A.TR, EUR.1, FORM A, EUR MED vb.) ve Türk Malı Belgesi belge onaylama işlerini yürütür. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

Odanın üyelere yönelik dış kaynak kullanarak sağladığı vize hizmetlerini koordine eder.

 

İstanbul Sanayi Odası üyelerini AB ve dış ticaret ile ilgili konularda sürekli bilgilendirir. Dış ticaret, pazar araştırma, sektörlerin AB’ye uyumu, AB fonlarına proje yazma gibi konularda eğitim ve seminerler düzenler, yayınlar hazırlar. Üyelere AB ve dış ticaretle ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunar. Türkiye’nin AB müzakere ve mevzuat uyum sürecini takip eder, Oda görüşünü hazırlayarak sürece katkıda bulunur. Dış ticaretle ilgili mevzuatı takip eder, Oda görüşünün oluşmasını sağlar.

Üyelerin yurtdışı pazarlardaki rekabet güçlerinin artırılması ve potansiyel fırsatlardan yararlanmalarını sağlamak üzere ulusal ve uluslararası kaynaklardan fonlanan (Avrupa İşletmeler Ağı, UrGe vb.) projeler geliştirir. Potansiyel pazarları yerinde incelemek üzere yurt dışına heyetler götürür, yurt dışından gelen heyetleri ağırlayarak ikili iş görüşmeleri düzenler, üyelerin yeni iş ortaklıkları kurmalarına yardımcı olur.

Yeni pazarları üyelerine tanıtma amacıyla ülke günleri düzenler.

Üyelerden gelen talepler çerçevesinde İhracatta Dolaşım Belgeleri (Menşe Şahadetnamesi, A.TR, EUR.1, FORM A, EUR MED vb.) ve Türk Malı Belgesi belge onaylama işlerini yürütür. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

Odanın üyelere yönelik dış kaynak kullanarak sağladığı vize hizmetlerini koordine eder.