Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi

İSO’dan Endüstriyel Tasarım Alanında Yeni Bir Şirket / İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi

İSO’nun yürütmekte olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen IDEA4ISTANBUL projesi kapsamında endüstriyel tasarım ekosistemini geliştirmeyi ve sanayinin tasarım yetkinliğini artırmayı amaçlayan bir Endüstriyel Tasarım Merkezi kurulmuştur. 

TEM 34 İkitelli’de konumlandırılan ve 15 Ekim 2022'de açılışı yapılan Merkezin faaliyetleri, Odamız tarafından %100 İSO ortaklı bir şirket olarak kurulan “İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi” adı yürütülmektedir. 

Sanayi firmalarına, girişimcilere, endüstriyel tasarımcılara, akademisyen ve iş çevrelerine hizmet sunmayı amaçlayan “İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi”nin başlıca faaliyet alanları; tasarım ve yeni ürün geliştirme, gelişmiş modelleme ve alt yapı/laboratuvar hizmetleri, endüstriyel tasarım danışmanlığı, fikri mülkiyet hakları hizmetleri, kullanıcı deneyimi, tasarım doğrulama ve prototipleme hizmetleri olarak belirlenmiştir.

Web sitemiz: www.isoetp.com
E-posta: info@isoetp.com.tr