Çevre ve Enerji ÖdülleriÇevre ve Enerji Ödülleri

Sürdürülebilir Kalkınma için “ekonomik büyüme” ile “hammadde ve enerji kullanımı” arasındaki bağın kopması gerekmektedir. Hammaddenin ve enerjinin daha verimli kullanılması ve kullanılan birim başına ekonomik değerinin artırılması sürdürülebilir kalkınmanın kilit noktasıdır.

Çevre konusundaki son gelişmeler Ülkemiz sanayisini de etkilemiş ve sanayimizde “çevre” olgusu “atıkların bertaraf edilmesi” anlayışından atıkların kaynakta azaltılması anlamına gelen“temiz üretim, eko verimlilik” çalışmalarına evrilmiştir.

Üretim süreçlerinin tüm aşamalarında “çevre”yi göz önüne alarak üretim yapan firmalarımızın, sürdürülebilirlik çalışmalarının kamuoyu ile paylaşılması ve örnek olması adına Odamız “Çevre ve Enerji Ödülleri” vermektedir.

Tarihçe 

1995 yılından 2000 yılına kadar 6 yıl boyunca, üyelerimize "Çevre" ve "Çevre Teşvik" ödülleri verilmiştir.

2001 yılında yaşanan ağır ekonomik kriz sanayimizin gündemine bambaşka öncelikleri taşıdığı için ödül uygulamamıza bir süre ara verilmiş bilahare Çevre Ödülü uygulamamız 2005 yılında verilen "Sektör Çevre Ödülleri" ile yeniden devam etmiştir.

2006 yılında büyük ölçekli firmalar için "Çevre Ödülleri" verilirken, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında "KOBİ Çevre Ödülleri" verilmiştir.

Dünya'da artan yeşil ekonomi eğilimleri çevre ödüllerimizi çeşitlendirmeyi gündemimize getirmiştir. Bu kapsamda 2010 yılında ödüllerimiz "Sürdürülebilir Çevre Dostu Ürün ve Uygulama" teması ile verilmiş, üyelerimizin 2011 yılında geliştirdikleri ürün ve uygulamalarının değerlendirildiği "13. Çevre Ödülleri" ise İnovatif Çevre Dostu Ürün, Enerji Verimli Ürün, Çevre Dostu Uygulama, Enerji Verimliliği Uygulama ve Çevre Yönetimi-Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorilerinde KOBİ ve Büyük Ölçekli Kuruluşlara verilmiştir.

14. Çevre ve Enerji Ödülleri’nde firmalarımız çevre ve enerji verimliliği kapsamında ürün ve uygulamaları ile başvururken, “Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi” kategorisi ile üretimlerinde sürdürülebilirliği merkeze alan firmalar da değerlendirilmiştir.

Enerji Verimliliğinin önemine binaen ayrı bir ödül süreci ile değerlendirilmesi düşünülerek 15. ve 17. Ödüllerimiz Enerji Verimliliği özelinde verilirken, enerji verimliliğinin toplumun tüm kesimlerinin radarında olması gerektiğinden özel kategori başlığı altında kurum kuruluş ve akademisyen başvuruları alınmış, ayrıca sadece üyelerimiz değil tüm sanayi kuruluşları başvurabilmiştir.

16. kez verdiğimiz ödüller Çevre alanında “İnovatif Çevre Dostu Ürün”, “Çevre Dostu Uygulama” ve “Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Çalışmaları” kategorilerinde sahiplerini bulmuştur. Çevre Ödüllerimizde de özel kategori uygulamamız devam etmiştir.

Geçmiş Yıllara Ait Çevre ve Enerji Ödülleri Attach İSO 14. Çevre ve Enerji Ödüllerini Almaya Hak Kazananlar Attach İSO 15. Enerji Verimliliği Ödüllerini Almaya Hak Kazananlar Attach İSO 16. Çevre Ödüllerini Almaya Hak Kazananlar Attach İSO 17. Enerji Verimliliği Ödüllerini Almaya Hak Kazananlar Attach