Sanayinin Yerleşimi ve OSB'ler

sanayinin yerleşimi ve organize sanayi bölgeleriGerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda, gerekse İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan İstanbul Bölge Planı’nda; İstanbul’da sanayi istihdam payının azaltılması ile İstanbul’a göçün kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda; İstanbul’un gelecek vizyonu; kültür, turizm, ticaret, finans ve moda merkezi olması şeklinde belirlenmiştir.

Bu süreçte İstanbul’daki sanayimizin yara almaması adına yüksek katma değerli, temiz üretim yapan sanayicimizin teşviki, İstanbul’un yakınındaki bölgelerde bilhassa Avrupa ve Anadolu Yakası’nda birer adet yeni nesil organize sanayi bölgeleri kurulması için girişimlerde bulunulması hususu Odamızın 2018-2022 Çalışma Programında yer almıştır. Bu konudaki çalışmamızı Marmara Bölgesi’nde yeni OSB’ler oluşturulması üzerine yapacağımız araştırmalarla desteklemeyi hedefliyoruz. Diğer yandan İstanbul’dan taşınmak isteyen ve/veya taşınma mecburiyetinde kalan sanayicilerin taşınmasının desteklenmesini de önemli bir konu olarak görmekteyiz. Bu anlamda bu firmalarımıza; tüm altyapısı tamamlanmış, arazi ve fabrika binalarının uzun dönemli kiralanması uygulamasının bir an önce hayata geçmesi önemli önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Ayrıca taşınacak firmalarımıza, taşınma maliyetlerine destek olacak bir teşvik paketinin oluşturulması konusunda da çalışacağız. Meclis üyelerimizin katılım ve katkıları ile çalışmalarını yürüten “Organize Sanayi Bölgeleri ve Belediyelerle İlişkiler Meclis Çalışma Grubu”muzun öncelikli gündem maddeleri de İstanbul’da sanayinin yerleşimi ve OSB’lerdir.