Kapasite RaporuSanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını İstanbul Sanayi Odası organizasyon yapısı içerisinde, Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubesi düzenlemektedir.

Kapasite Şubesi tarafından görevlendirilen ekspertiz heyetleri ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca elektronik ortamda hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır.

Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır.

Kapasite Şubesi tarafından kapasite raporlarında yer alan ürünler ile makine ve tüketim kalemleri TÜİK ve TOBB tarafından belirlenmiş kodlama sınıflamasına göre kodlanmaktadır. Ürünlerin kodlanmasında PRODTR 2010, makine ve tüketim kalemlerinin kodlanmasında ise CPA 2008 sınıflama sistemi kullanılmaktadır.

Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için İstanbul Sanayi Odası'na üye olmak zorunludur. İşyeri adresi değişikliklerini Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubesine bildirmeyen üyelerimizin Kapasite Raporu müracaatları kabul edilmemektedir.

Üyelik işlemleri için tıklayınız.

Adres değişikliği işlemleri için tıklayınız. (Eğer geçerli kapasite raporunuz var ise ve adres değişikliği belediyenin mahalle-sokak ismi güncellemesinden kaynaklanıyorsa mevcut kapasite raporunuz geçerlidir; kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer firmanız üretim adresini değiştirip, başka bir adrese taşındıysa kapasite raporunuz iptal olacaktır, yeni kapasite raporu müracaatında bulunmanız gerekmektedir)

Online Kapasite Raporu işlemleri için tıklayınız.

Kapasite raporu başvurusu, aşağıdaki linklerden elde edilebilecek "Kapasite Raporu Müracaat Formu" 2 adet doldurularak ve ekinde belirtilen belgelerle Kapasite Şubesine yapılabilmektedir.

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve istenen belgeler için tıklayınız. (Word)

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve istenen belgeler için tıklayınız. (PDF)

Kapasite Raporu Ücreti:

Sermaye Aralığına Göre/TL

99.999 ’a kadar olanlar için 6.500,00 TL
100.000-999.999 arası için 9.500,00 TL
1.000.000-4.999.999 arası için 12.500,00 TL
5.000.000 üzeri olanlar için 15.250,00 TL

02.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olan yukarıdaki fiyatlara ek olarak 3.750 TL'lik T.O.B.B. onay harcı ayrıca tahsil edilecektir.

İstanbul Sanayi Odası Banka Hesap Numaraları :

  • Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi: TR64 0006 4000 0011 0110 0267 33
  • Akbank Beyoğlu Şubesi: TR12 0004 6000 3988 8000 307307

Kapasite raporu ücreti ile TOBB onay harcının toplamı tek kalemde banka hesap numaralarımıza yatırılabilir ya da veznelerimizde nakit olarak veya banka kartları ile ödeme yapılabilir. Onaylanan kapasite raporları kargo ile istenmesi halinde kapasite@iso.org.tr adresine firma bilgisi, teslim alacak kişi ismi ve adres belirtilerek talep edilebilir veya Firma antetli kağıdına yazılmış kaşeli imzalı dilekçe, vekaletname veya imza sirküleri ile elden alınabilir.

Ayrıntılı bilgi İSO Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubesi yetkililerinden 0212-252 29 00 / 223-224-227 numaralı telefonlar ile temin edilebilmektedir.

Kapasite Raporu Müracaat Formu Attach