Üniversite Sanayi İşbirliği

Üniversite Sanayi İşbirliğiİstanbul Sanayi Odası’nın hedefi, üniversiteler ve sanayi arasında etkin, verimli ve sonuç odaklı işbirlikleri oluşturmak, sınırlı kaynakların en doğru şekilde kullanılmasını sağlamak, bilgi ve teknoloji transferi için ekosistemde kuvvetli bir koordinatör olmaktır.

İstanbul Sanayi Odası, sanayinin rekabet gücünü artırması için üniversite sanayi işbirliğinin somut projelerle hayata geçirilmesine büyük önem vermektedir. Bu anlayış doğrultusunda üyelerinin üniversite sanayi işbirliğine yönelik destek programlarından yararlanmalarını teşvik etmekte, üniversiteler ile sanayi arasındaki bilgi ve teknoloji akışının kurumsal ve sistematik bir yaklaşımla ele alınması amacıyla üniversiteler ile katma değeri yüksek işbirlikleri oluşturmaktadır.

Odamız; üniversiteler, teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri ve sanayi temsilcileri arasında işbirliği ve güç birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Geçmiş Çalışmalar