İstanbul Sanayi Odası Türkiye PMI İmalat Sanayi Raporu (Eylül 2023)

İstanbul Sanayi Odası, ekonominin en güvenilir öncü göstergesi “İmalat PMI”ı Türkiye için açıkladı.

İNDİR

Yatırım Teşvik Bülteni, 2023 Birinci Çeyrek

İstanbul Sanayi Odası olarak Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına destek olmak amacıyla üçer aylık periyodlarda yayımlanmak üzere “Yatırım Teşvik Bülteni” hazırlıyoruz.

İNDİR

Endüstriyel Yemek Sanayi Sektör Raporu

Yaşam kalitemizin ve sağlığımızın en belirleyici unsurlarından biri olan beslenme, son yıllarda dünya ölçeğinde değişen birçok trendden aynı anda etkileniyor. Paket yemeğe artan talep, yükselen beslenme akımları (doğal, glütensiz, vegan, ketojenik, vb.), tüketici bilincinin gelişmesi ve elbette sürdürülebilirliğin, atık yönetiminin artan önemi bunlardan yalnızca birkaçı. Tüm bu değişimlerle sektörün pazarı hem ölçek hem de çeşitlilik bakımından genişlerken farklı duyarlılıklara sahip hedef kitlelere hitap etmek de sektörde ayakta kalabilmek için zorunlu hale geliyor.

Ülkemizde devam eden hızlı büyümeye rağmen, bu raporda da göreceğiniz üzere sektör henüz pazar doygunluğa ulaşmış değil ve büyük bir potansiyel halen değerlendirilmeyi bekliyor. Endüstriyel yemek üreticilerimiz, sahip oldukları know-how ile ülkemizin hizmet ihracatında başlıca aktörlerden biri olmaya aday. Sektörün gelişim ve başarısı, okullardan askeri kurumlara, üniversitelerden emniyete kadar pek çok kamu kuruluşu için hayati önemde. Bu aynı zamanda, personeline her gün sağlıklı ve kaliteli yemek sağlama yükümlülüğünü yerine getiren biz sanayiciler için de son derece kıymetli.

Elinizdeki bu çalışmada, yukarıda sıraladığımız eğilimler ve sektörü ilgilendiren tüm temel göstergeler detaylı bir şekilde analiz ediliyor.

İNDİR

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021

İstanbul Sanayi Odası'nın, ilk defa 1968 yılında 100 Büyük Sanayi Kuruluşu olarak başlattığı ve kendini geliştirerek 54 senedir sürdürmekte olduğu Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının 2021 yılı sonuçları dergimizin bu sayısında kamuoyuna sunulmuştur.

İNDİR

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021

İstanbul Sanayi Odası'nın, ilk defa 1968 yılında 100 Büyük Sanayi Kuruluşu olarak başlattığı ve kendini geliştirerek 54 senedir sürdürmekte olduğu Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının 2021 yılı sonuçları dergimizin bu sayısında kamuoyuna sunulmuştur.

İNDİR