Sektör Raporları / Rehberler

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Endüstriyel Yemek Sanayi Sektör Raporu

Yaşam kalitemizin ve sağlığımızın en belirleyici unsurlarından biri olan beslenme, son yıllarda dünya ölçeğinde değişen birçok trendden aynı anda etkileniyor. Paket yemeğe artan talep, yükselen beslenme akımları (doğal, glütensiz, vegan, ketojenik, vb.), tüketici bilincinin gelişmesi ve elbette sürdürülebilirliğin, atık yönetiminin artan önemi bunlardan yalnızca birkaçı. Tüm bu değişimlerle sektörün pazarı hem ölçek hem de çeşitlilik bakımından genişlerken farklı duyarlılıklara sahip hedef kitlelere hitap etmek de sektörde ayakta kalabilmek için zorunlu hale geliyor.

Ülkemizde devam eden hızlı büyümeye rağmen, bu raporda da göreceğiniz üzere sektör henüz pazar doygunluğa ulaşmış değil ve büyük bir potansiyel halen değerlendirilmeyi bekliyor. Endüstriyel yemek üreticilerimiz, sahip oldukları know-how ile ülkemizin hizmet ihracatında başlıca aktörlerden biri olmaya aday. Sektörün gelişim ve başarısı, okullardan askeri kurumlara, üniversitelerden emniyete kadar pek çok kamu kuruluşu için hayati önemde. Bu aynı zamanda, personeline her gün sağlıklı ve kaliteli yemek sağlama yükümlülüğünü yerine getiren biz sanayiciler için de son derece kıymetli.

Elinizdeki bu çalışmada, yukarıda sıraladığımız eğilimler ve sektörü ilgilendiren tüm temel göstergeler detaylı bir şekilde analiz ediliyor.

Yayın Tarihi : Mayıs 2023 İNDİR

Bakır ve Bakır Alaşımları İmalat Sanayi Sektör Raporu

Sanayide metal ham madde denilince akla ilk gelen ürünler arasında yer alan bakır ve bakır alaşımları yer alıyor. Başta iletkenlik olmak üzere önemli fiziksel özellikleri ve artık hayatımızın her alanını kaplayan elektrik-elektronik ürünlerdeki vazgeçilmezliği ile bakır, tartışmasız bir stratejik öneme sahip. İnsanlığın kullandığı ilk metallerden biri ve ilk alaşım komponenti olması bakırı kadim bir malzeme haline getirirken, önümüzdeki on yıllarda elektrikli araçların ve yenilenebilir enerji üretiminin kazanacağı ağırlık, bakırın değerini geleceğe taşıyor.

Bakır ve Bakır Alaşımları İmalat Sanayi sektör raporumuz, uluslararası standartlarda mamul üretebilen, piyasa ve talep koşullarına uyum gücü yüksek firmalarımızın yer aldığı bu sektörde ülkemizin, büyüyen coğrafyalara yakınlığının yanı sıra teknik bilgi ve deneyimi ile küresel değer zincirlerindeki dönüşümden pay almaya aday olduğunu ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi : Ekim 2022 İNDİR

Ayakkabı ve Yan Sanayi Sektör Raporu

2001 yılında başlatılan Küresel Rekabette İSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi’ni her yıl yeni sektör raporlarıyla zenginleştirmeye devam ediyoruz. Serinin bu 26. raporunda gündelik yaşamımızın en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayan ayakkabı ve yan sanayi sektörünü mercek altına alıyoruz.

Ayakkabı ve yan sanayide önemli bir deneyime sahip olan ülkemiz, çift sayısı bazında Avrupa’nın en büyük imalatçısı konumunda. Rakamlara baktığımızda yalnızca 10 yıl içerisinde 120 milyonlardan 380 milyonlara ulaşan bir üretim performansı görüyoruz. Sektör pandemiyle birlikte e-ticaretin ivme kazanması ve artan dijitalleşmenin sağladığı yeni olanakları da değerlendirerek büyüme potansiyelini daha da artırma çabasında.

Yayın Tarihi : Eylül 2022 İNDİR