Sektör Raporları / Rehberler

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Mobilya Sanayi Sektör Raporu

Odamız bünyesinde sektörü temsil eden 24. Grup Büro ve Mağaza Mobilyaları Sanayii ile 25. Grup Ev Mobilyaları Sanayii Meslek Komitelerimizin katkılarıyla hazırlanan Mobilya İmalatı Sanayi sektör raporumuz, ülkemizde mobilya endüstrisinin, net ihracatçı özelliğiyle dış ticaret dengesine yıllık 4 milyar dolara yakın olumlu katkı sağladığını gösteriyor. Sektör 230 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlamasıyla oldukça emek-yoğun bir yapıya sahip. Bununla birlikte, günümüzde gelişen teknolojiyle başta tasarım faaliyeti olmak üzere üretimin farklı süreçlerinde dijitalleşme ve otomasyon giderek ağırlıklı hale geliyor. Bu durum doğal olarak sektörde rekabetin yapısını da değiştiriyor. Raporda mobilya sektörünün temel göstergeleri, dünyadaki eğilimler ve Endüstri 4.0 çağındaki gelişmelere dayanarak Türkiye'nin konumu kısaca özetlendikten sonra sektörün rekabetçilik analizi yapılarak sorunlara ve stratejik önerilere yer veriliyor.

Yayın Tarihi : Aralık 2023 İNDİR

Elektrikli Aydınlatma Ekipmanları İmalat Sanayi Raporu

İstanbul Sanayi Odası olarak sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyüme potansiyelini desteklemeye yönelik çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz. 2001 yılından bu yana devam eden sektör raporları serimiz de bu çalışmaların önemli bir parçası oldu. 2023’te seriye eklediğimiz ikinci çalışma olan Aydınlatma Ekipmanları İmalat Sanayi sektör raporumuz, İSO 50. Grup Aydınlatma Donanımları Sanayii Meslek Komitesi’nin katkı ve katılımlarıyla şekillendi. Modern insan yaşamının var olduğu her yerde vazgeçilmez olan aydınlatma ekipmanları, artan nüfus ve kentleşme, teknolojik ilerlemeler ve değişen tüketim alışkanlıkları ile birlikte evrim geçiriyor ve çeşitlilik kazanıyor. Elinizdeki rapor, önümüzdeki yıllarda sektörün bu potansiyelini çok daha iyi değerlendirebileceğini detaylı bir şekilde ortaya koyan geniş bir veri setinin yanı sıra geleceğe yönelik strateji ve politika önerileriyle sektörün gelişimine ışık tutmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi : Kasım 2023 İNDİR

Örme Kumaş Sanayi Sektör Raporu

İstanbul Sanayi Odası olarak 2000’lerin başlarından bu yana kesintisiz bir şekilde hazırladığımız sektör raporları, rehberler ve diğer ürünlerimizle her yıl mevcut birikimin üzerine yenisini koymak için yoğun bir gayret içindeyiz. 2023 yılının da bu açıdan oldukça verimli geçtiğini görmek memnuniyet verici. 12. Grup Örme Kumaş Sanayii Meslek Komitemizin katkı ve katılımlarıyla hazırlanarak okuyucusuyla buluşan Örme Kumaş Sanayi raporumuz, Odamızın bu yılki üçüncü sektör raporu çalışması.

Örme kumaşlar, 2500 yıldan uzun bir süredir hayatımızda yer alıyor. Elbette üretim teknolojisinde ve mühendislikte yaşanan gelişmelerle birlikte artık son derece sofistike bir ürün segmenti haline gelmiş durumda. Bugün dünyada 43 milyar dolarlık bir pazarı bulunan örme kumaş ürünleri, dünya tekstil sanayi ihracatında yüzde 14 gibi azımsanmayacak bir paya sahip.

Yayın Tarihi : Kasım 2023 İNDİR