AB ve Dış Ticaret / Avrupa İşletmeler Ağı (AİA)

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Dış Ticarette Bankacılık İşlemleri ve Akreditif

Uluslararası ticarette kullanılan ödeme ve bankacılık işlemlerini, özellikle Akreditif adı verilen ödeme şeklinin etkin kullanımı, mevcut ve potansiyel müşterilerinin karşısına güçlü çıkılması konusunda bir kaynak olması amacıyla, mümkün olduğunca kısa ve öz, ancak ticaret hayatında pratik bilgileri kapsayan “Dış Ticarette Bankacılık İşlemleri ve Akreditif” yayınımız firmalarımızın kullanımına sunulmuştur.

Yayın Tarihi : Kasım 2015 İNDİR

Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri

Firmalarımızın uluslararası ticarette kullanılan ödeme ve teslim şekillerini başka bir deyişle Milletlerarası Ticaret Odası’nın belirlediği INCOTERMS adı verilen standartları etkin kullanmaları, mevcut ve potansiyel müşterilerinin karşısına güçlü çıkmaları konusunda bir kaynak olması amacıyla, ticaret hayatında pratik olarak rahatlıkla kullanılabilecek bilgileri kapsayan “Ödeme ve Teslim Şekilleri” yayınımız dış ticaret faaliyetlerinizde kolaylık sağlaması adına hazırlanmıştır.

Yayın Tarihi : Ekim 2015 İNDİR

Sanayide Temiz Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Gelişen ve değişen dünyada, sanayimizin maliyet kalemleri arasında önemli bir yer tutan enerjinin çevreci ve uygun maliyetli tedariki sanayicilerimiz için hem ulusal hem de uluslararası arenada önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu bağlamda, yenilenebilir enerji kaynaklarından sonuna kadar faydalanmak, sanayicilerimizin daha ucuz, daha temiz ve yerinde üretim nedeniyle daha az kayıpla enerji üretmelerini sağlayacaktır.

Yayın Tarihi : Ağustos 2015 İNDİR