Erbil Büyükbay

Müdür

Özlem Ercan

Mühendis

Özge Güven

Mühendis

İSO’nun sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki ana sorumlusu olan İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi ile eşgüdüm halinde çalışır. “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi” ve “Döngüsel Ekonomi” gibi tematik alanlarda üyeler ve paydaşlar için değer yaratmak asli görevlerindendir.

Çevre, enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için her düzeyde çaba gösterir. Üyelerimizin çevre bilincinin artırılmasını sağlar. Türk Çevre Mevzuatının sanayinin rekabet gücü ile çevrenin aynı çizgide korunmasına olanak sağlayacak şekilde geliştirilmesi için çalışır. İklim Değişikliği ile mücadelemizde düşük karbonlu kalkınma stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunur. “Çevre ve Enerji” alanında faaliyet gösteren teknoloji firmaları ile üyelerimizin buluşturulması amacıyla platformlar oluşturur. İstanbul Çevre Düzeni Planı çerçevesinde sanayinin yerleşimine yönelik çalışmalar yürütür.

Çevre ve Enerji Mevzuatı kapsamında üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla eğitim, toplantı ve seminerler düzenler.

Çevre konusunda iş dünyası, kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile projeler geliştirir. Çevre ve enerji konusunda yapılan iyi örneklerin, sanayimizin bu konuda atacakları adımları teşvik edeceğinden hareketle “Çevre Ödülleri” ile “Enerji Ödülleri” verir.

Sanayimizin çevre ve enerji konularını ele almak üzere Meslek Komiteleri temsilcileri ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulan “Çevre İhtisas Kurulu” ve “Enerji İhtisas Kurulunun” çalışmalarını koordine eder.

Sanayinin sürekli, kaliteli ve uygun maliyetli enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapar. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın payını artırma; enerji üreten ekipmanların yerli işgücü ve kaynaklarla üretilmesini destekleme yönünde kamu ve özel kuruluşlarla birlikte proje ve mevzuat çalışmaları yapar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

İSO’nun sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki ana sorumlusu olan İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi ile eşgüdüm halinde çalışır. “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi” ve “Döngüsel Ekonomi” gibi tematik alanlarda üyeler ve paydaşlar için değer yaratmak asli görevlerindendir.

Çevre, enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için her düzeyde çaba gösterir. Üyelerimizin çevre bilincinin artırılmasını sağlar. Türk Çevre Mevzuatının sanayinin rekabet gücü ile çevrenin aynı çizgide korunmasına olanak sağlayacak şekilde geliştirilmesi için çalışır. İklim Değişikliği ile mücadelemizde düşük karbonlu kalkınma stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunur. “Çevre ve Enerji” alanında faaliyet gösteren teknoloji firmaları ile üyelerimizin buluşturulması amacıyla platformlar oluşturur. İstanbul Çevre Düzeni Planı çerçevesinde sanayinin yerleşimine yönelik çalışmalar yürütür.

Çevre ve Enerji Mevzuatı kapsamında üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla eğitim, toplantı ve seminerler düzenler.

Çevre konusunda iş dünyası, kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile projeler geliştirir. Çevre ve enerji konusunda yapılan iyi örneklerin, sanayimizin bu konuda atacakları adımları teşvik edeceğinden hareketle “Çevre Ödülleri” ile “Enerji Ödülleri” verir.

Sanayimizin çevre ve enerji konularını ele almak üzere Meslek Komiteleri temsilcileri ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulan “Çevre İhtisas Kurulu” ve “Enerji İhtisas Kurulunun” çalışmalarını koordine eder.

Sanayinin sürekli, kaliteli ve uygun maliyetli enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapar. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın payını artırma; enerji üreten ekipmanların yerli işgücü ve kaynaklarla üretilmesini destekleme yönünde kamu ve özel kuruluşlarla birlikte proje ve mevzuat çalışmaları yapar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.