Fuat Altun

Kıdemli Müdür

Murat Güneş

Kıdemli Sistem Yöneticisi

Kamil Koç

İstanbul Sanayi Odası şubelerinin işleyişlerine bilgisayar desteği sağlayıcı yazılım geliştirme ve teminine yönelik çalışmalar yapar. Teknolojiyi yakından izleyerek, hizmetlerin en iyi şekilde verilebilmesi için gerekli donanım ve yazılımları temin eder, kurulumlarını yapar, sürekli çalışmalarını sağlar, yenilenmesi gerekenleri yeniler. Şubelerin faaliyetlerini en verimli şekilde yerine getirebilmeleri ve ihtiyaç duydukları bilgi kaynaklarına ulaşabilmeleri için yeterli kapasitede internet ve e-posta altyapısını oluşturur ve sürekli çalışır durumda olmasını sağlar. Oda web sitesinin sürekli çalışır durumda olmasını sağlar, üyelerin web ortamında hizmet almasını sağlayacak altyapı ve yazılımları geliştirir. Odanın tüm yazılım ve donanım altyapı ve sistemlerinin fiziki korumasını sağlar, sistemleri siber saldırılara karşı koruyacak önlemleri alır. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

İstanbul Sanayi Odası şubelerinin işleyişlerine bilgisayar desteği sağlayıcı yazılım geliştirme ve teminine yönelik çalışmalar yapar. Teknolojiyi yakından izleyerek, hizmetlerin en iyi şekilde verilebilmesi için gerekli donanım ve yazılımları temin eder, kurulumlarını yapar, sürekli çalışmalarını sağlar, yenilenmesi gerekenleri yeniler. Şubelerin faaliyetlerini en verimli şekilde yerine getirebilmeleri ve ihtiyaç duydukları bilgi kaynaklarına ulaşabilmeleri için yeterli kapasitede internet ve e-posta altyapısını oluşturur ve sürekli çalışır durumda olmasını sağlar. Oda web sitesinin sürekli çalışır durumda olmasını sağlar, üyelerin web ortamında hizmet almasını sağlayacak altyapı ve yazılımları geliştirir. Odanın tüm yazılım ve donanım altyapı ve sistemlerinin fiziki korumasını sağlar, sistemleri siber saldırılara karşı koruyacak önlemleri alır. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.