Ekonomik gelişmelerin son derece önemli olduğu günümüzde başta sanayiciler olmak üzere çeşitli kitlelere bilgi akışını sağlamak amacıyla küresel makro ekonomik gelişmelerin ve Türkiye’ye etkilerinin yanı sıra ulusal ekonomideki gelişmelerin geniş bir bakış açısıyla değerlendirildiği çeşitli makro ekonomik araştırmalar yapılmaktadır. Güncel, doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlamak amacıyla geniş bir bakış açısıyla hazırlanan bu araştırmalar, kullanıcıların ekonomi gündemini kolayca takip edebilmesine katkı sağlama hedeflenmektedir.