AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri (Üye ve Aday Ülkeler)

AB müzakere sürecinde güvenilir bir yol haritasına sahip olmak için ülkemizin AB ülkeleri ile karşılaştırmalı durumunun gerçekçi bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Bu amaçla, 2004 yılından bu yana Türkiye ve AB ülkelerini seçilmiş bazı temel göstergeler açısından karşılaştıran benchmarking (karşılaştırma/kıyaslama) çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Söz konusu çalışma 2004-2013 arasında düzenli olarak yapılmıştır.

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Attach