Çalışma mevzuatı, kapsamlı, dinamik ve hassas dengeler üzerine kurulu iş yaşamının düzenleyici yapı taşıdır. Bireysel ve toplu iş yasaları, sosyal güvenlik mevzuatı başta olmak üzere çok sayıda ve çeşitli sayıdaki mevzuat, birincil ve ikincil olmak üzere iki düzeyde konumlandırılabilir. Birincil düzeydeki mevzuat kapsamında kanunlar, ikinci düzeydeki mevzuat kapsamında ise tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler yer almaktadır.

İstanbul Sanayi Odası olarak, çalışma yaşamının yapı taşını oluşturan çalışma mevzuatı, gerek mevzuat oluşturma sürecinde Oda görüşünün hazırlanması, gerekse uygulamanın takip edilerek sorun ve eksiklerin çözümlenmesi bağlamında hassasiyetle üzerinde durulan bir alan niteliğindedir.

İlgili tüm birincil ve ikincil mevzuat için bkz.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu: (SSGSSK) İçeriği ve Getirdikleri

Yapısal reformların en temel hususlarından birini oluşturan sosyal güvenlik reformu (5510 sayılı SSGSSK) 2008 Ekim ayında yürürlüğe girmiştir. Çalışma notunda 5510 sayılı yasa; emeklilik sisteminin temel parametrelerine ilişkin düzenlemeler, sosyal sigortalara ilişkin düzenlemeler ve genel sağlık sigortasına ilişkin esaslar olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiştir.

İlgili doküman için tıklayınız.

Genel Esasları Açısından 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (STİSK)

6356 sayılı STİSK, sendikalar ile toplu iş sözleşmesi kurumlarını yeniden yapılandırmıştır. 6356 sayılı Kanunun içeriği ve getirdiği düzenlemeler, sendikalı ya da sendikasız olsun işletmeleri ve çalışanlarını yakından ilgilendirmektedir. Çalışma notunda, 6356 sayılı Kanunun genel esasları, “sendikal alana ilişkin hükümler” ve “toplu iş ilişkileri alanına ilişkin hükümler” iki ana başlık altında tek tek seçilerek özetlenmektedir.

İlgili doküman için tıklayınız.