Meltem Arıoğlu

Müdür

Çağla Altıntaş

Uzman Yardımcısı

Burcu Bulacak

Uzman Yardımcısı

Ali Berkay Güngören

Mühendis

Esra Keskin

Uzman

Ülke sanayinin rekabet gücünü geliştirecek ve sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını gidermeye katkı verecek mesleki eğitim çalışmalarının tümü ile Meslek Liseleriyle yürütülecek olan tüm işbirliği süreçlerini ve projeleri yürütür.

Sağlıklı bir çalışma hayatı iklimi oluşturabilmesi için ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile gerekli mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar yürütür, eğitimler düzenler, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yapar.

İSO’nun sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki ana sorumlusu olan İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi ile eşgüdüm halinde “işin geleceği”, “kapsayıcı iş modelleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği” gibi tematik alanlarda değer yaratacak çalışmalar yürütür.

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Ülke sanayinin rekabet gücünü geliştirecek ve sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını gidermeye katkı verecek mesleki eğitim çalışmalarının tümü ile Meslek Liseleriyle yürütülecek olan tüm işbirliği süreçlerini ve projeleri yürütür.

Sağlıklı bir çalışma hayatı iklimi oluşturabilmesi için ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile gerekli mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar yürütür, eğitimler düzenler, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yapar.

İSO’nun sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki ana sorumlusu olan İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi ile eşgüdüm halinde “işin geleceği”, “kapsayıcı iş modelleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği” gibi tematik alanlarda değer yaratacak çalışmalar yürütür.

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.