Hakan Çoban

Müdür

Esin Baltacı

Kıdemli Uzman

Meltem Arıoğlu

Müdür Yardımcısı

Hilal Sümer Aksu

Uzman Yardımcısı

Sinem Kovancı

Uzman

Çağla Altıntaş

Uzman Yardımcısı

Abdülkerim Çakmak

Uzman Yardımcısı

Ülke sanayinin rekabet gücünü geliştirecek ve sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını gidermeye katkı verecek mesleki eğitim çalışmalarının tümü ile Meslek Liseleriyle yürütülecek olan tüm işbirliği süreçlerini ve projeleri yürütür.

Sağlıklı bir çalışma hayatı iklimi oluşturabilmesi için ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile gerekli mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar yürütür, eğitimler düzenler, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yapar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve getirdiği yükümlülüklere ilişkin üyelerimizi bilgilendirir, yaşanan sorunların çözümü noktasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde girişimde bulunur. Bu alanda eğitimler düzenler. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Ülke sanayinin rekabet gücünü geliştirecek ve sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını gidermeye katkı verecek mesleki eğitim çalışmalarının tümü ile Meslek Liseleriyle yürütülecek olan tüm işbirliği süreçlerini ve projeleri yürütür.

Sağlıklı bir çalışma hayatı iklimi oluşturabilmesi için ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile gerekli mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar yürütür, eğitimler düzenler, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yapar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve getirdiği yükümlülüklere ilişkin üyelerimizi bilgilendirir, yaşanan sorunların çözümü noktasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde girişimde bulunur. Bu alanda eğitimler düzenler. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.