Sanayide Teknoloji Odaklı Yatırımlar Zamanı…

Son bir yıldır yaşadığımız Covid-19 pandemisi, insanlığı adeta ev yaşamına hapsetti. Bu zorunlu yaşam biçimi öte yandan ekonomide birçok paradigmanın da değişmesine yol açtı. Özellikle tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak arz ve talepten lojistik ve tedarik zincirlerine kadar; tüm sistemlerle ilgili ezberlerimiz ve sınırlar sarsıntı geçiriyor. 

Şimdi ekonomi çarkları, daha önce de hayatımızda olan ama bugünkü kadar belirleyici olmayan yeni faktörlerle dönüyor. Kuşkusuz bu faktörlerin başında teknoloji geliyor. Pandemi, teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haleni gelmesini, belki de 20 yıl öne çekti. Diğer yandan Covid-19 sonrası ekonomik toparlanma sürecinin yeşil dönüşüme dayalı yeni teknolojilere odaklı olacağı artık bir sır olmaktan çıktı. Kısa bir süre önce yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda dile getirilen verilere göre, dördüncü sanayi devrimi teknolojileri, dünya ekonomisine 2025 yılına kadar 3,7 trilyon ABD doları ek katkı sağlayacak. 

İşte bu açılardan bakıldığında üretim hayatında büyük bir dönüşüm bekleniyor. Dünyanın en büyük ekonomileri teknoloji ve sanayileşme stratejilerine muazzam kaynaklar aktaracak. Ülkeler bu yatırımları ağırlıklı olarak bu konudaki insan kaynaklarını oluşturmak başta olmak üzere, AR-GE yatırımlarına, milli ve özgün teknolojilerinin gelişmesine harcayacak. 

Bunun da bir tek nedeni var; hem ülke ekonomilerinin ve hem de yerli şirketlerinin global dünyadaki rekabet güçlerini artırmak. Çünkü bugün artık teknolojinin beraberinde getirdiği inovasyon, dijitalleşme ve yapay zeka gibi kavramları kendi iş kollarına adapte etmeyen sektörlerin günümüz rekabet dünyasında varlıklarını sürdürmeleri zor görünüyor. 

Bu nedenle bu sayımızda sayfalarımızın önemli bir bölümünü, dünyada bu alanda yaşanan gelişmelere ve ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından bir buçuk yıl önce açıklanan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin uygulama alanları ve teşviklerine ayırdık. Öte yandan, bu stratejinin ülkemizde özellikle ileri teknoloji barındıran, yüksek katma değerli üretimi artırmayı hedeflemesini çok değerli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Bu yıl sanayimizin çarklarının sorunsuz dönmesinin önündeki önemli sıkıntılardan birinin finansmana erişim olacağını düşünüyorum. Bu nedenle şubat ayı İSO Meclis Toplantımızı “Sanayimizin Rekabetçiliği İçin Alternatif Kurumsal Finansman Modelleri” gündemi ile yaptık. Online ortamda yaptığımız toplantımıza bu konunun çok değerli uzmanlarını konuk konuşmacı olarak davet ettik. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Pragma Kurumsal Finansman CEO’su Değer Şahbaz ve Esin Avukatlık’tan İsmail G. Esin ilerleyen sayfalarımızda okuyacağınız değerli ve aydınlatıcı fikir ve çözüm önerileriyle Meclisimize renk kattılar. 
 
Eşitlik, huzur ve barış isteklerinin gerçekleştiği bir dünya dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı