Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Laboratuvar ve Araştırma Alt Yapısı Portalı Envanter Bilgi Sistemi

TOBB kanalıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

Ülkemizin Laboratuvar alt yapısı envanterine ilişkin Banaklıklarınca hazırlanan “Laboratuvar ve Araştırma Alt Yapısı Portalı Envanter Bilgi Sistemi” nin hizmete girmiş olduğu belirtilmekte olup söz konusu siteye aşağıdaki linke yardımıyla erişim sağlanabilmektedir.

Anılan Envanter Bilgi Sisteminde, uygunluk değerlendirmesi yapılmak istenen ürün için ülkemizde mevcut bulunan laboratuvar imkanları, ürün, ilgili ürünün standardı, test yapabilecek kurum v.b. arama kriterleri girilerek bulunabilmektedir.

Laboratuvar Alt Yapısı Portalı