Odakule Binası LEED Gold Sertifikasının Sahibi Oldu

Odakule Binası LEED Gold Sertifikasının Sahibi Oldu 01

Günümüz ihtiyaçlarına tam anlamıyla yanıt verebilmesi adına, çevreci ve akıllı donanımların ışığında, büyük emek harcanarak baştan aşağı kapsamlı bir yenilenme sürecinden geçen Odakule binası, “LEED 2009” Yeni Binalar ve Büyük Tadilatlar (New Construction and Major Renovations) kapsamında Mart 2018 tarihinde tam 63 puan alarak LEED Gold (Altın) sertifikasının sahibi olmuştur.

1976 yıllında faaliyete geçen ve döneminin büyük projelerinden olan Odakule, İstanbul’un simgesi ve ülkemizin ilk gökdelenlerinden biri olarak Türk mimarlık tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Odakule binasında değişen ihtiyaçlar doğrultusunda 2015 yılında büyük bir yenileme projesi başlatılarak Haziran 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla açılış töreni ile hizmete girmiştir.

Odakule Projesi LEED Sertifikasyon Çalışmaları Çevre Dostu Binalar ve LEED

Odakule Binası LEED Gold Sertifikasının Sahibi Oldu 03

Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştığı bugünlerde çevre dostu / sürdürülebilir bina konsepti giderek popüler bir hale gelmektedir. Zira yapılan araştırmalar neticesinde dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ının, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30'unun binalardan kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Ayrıca insan hayatının yaklaşık yüzde 90'ı binalarda geçmektedir. Bütün bu sebepler, daha az kaynak tüketen, daha verimli, daha yaşanabilir çevre dostu binalara olan gereksinimi ön plana çıkarmaktadır. Çevre dostu binalar sadece enerji ve su tasarrufu sağlamamaktadır. Bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da büyük önem verilmektedir. Çevre dostu binalar tasarlanırken iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını direkt etkileyen unsurlar planlanmakta, ayrıca inşaatında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması hedeflenmektedir. Bazı yurt dışı kaynaklı araştırmalara göre, çevre dostu binalarda çalışan veya yaşayanların diğer binalardakilere göre daha az hastalandıkları ve çalışma performanslarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Odakule Binası LEED Gold Sertifikasının Sahibi Oldu 02

Anlaşılacağı gibi, çevre dostu binaya giden süreçte en önemli adım söz konusu binanın tasarımıdır. Yola çevre dostu bina yapmak amacıyla çıkıp, bütün tasarım süreçlerinde çevre ve enerji odaklı hareket edilmesi, binanın inşaat aşamasında doğabilecek ek maliyetleri de en aza indirgeyecektir. Çevre dostu binalara giden yolun aşamalarının iyi planlanarak, bir proje disiplininde yönetilmesi gerekmektedir. Bu noktada çevre dostu bina yapımını çevreye olan bütün etkilerini göz önüne alıp bütünsel bir yaklaşımla inceleyen, bir yol haritası çizen ve uluslararası standartları buna entegre eden, dünyaca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan değerlendirme ve sertifikasyon sistemlerinden faydalanılması önem kazanmaktadır. Bu sistemlerin en yaygın olarak bilinenlerinden biri ABD çıkışlı LEED sertifikasyon sistemidir.

1998 yılında ortaya çıkan LEED sertifika sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş bir çevre dostu bina sertifikasyon sistemidir. İngilizce açılımı "Leadership in Energy and Environmental Design" şeklindedir.

LEED sistemi, tasarım sürecinden başlayarak binanın tamamlanmasına kadar devam eden, uzun bir süreçtir. Bu süreç de birden çok disiplini ilgilendiren konuları kapsamaktadır. LEED 2009 sisteminin değişik bina tiplerine uygun farklı kategorileri vardır. Bunlar şöyledir;

 • Yeni Binalar (New Construction)
 • Çekirdek ve Kabuk (Core & Shell)
 • İç Mekanlar (Commercial Interiors)
 • Okullar (Schools)
 • Varolan Binalar: Operasyon ve Bakım (Existing Buildings: Operation & Maintenance)
 • Müstakil Evler (Homes)
 • Hastane ve Klinikler (Healthcare)
 • Mağazalar (Retail)
 • Mahalleler (Neighbourhood Development)

LEED 2009 sistemi binaları aşağıdaki 7 alt başlık altında inceleyip değerlendirmektedir:

 • Sürdürülebilir Arazi
 • Su Verimliliği
 • Enerji ve Atmosfer
 • Malzemeler ve Kaynaklar
 • İç Mekan Yaşam Kalitesi
 • İnovasyon
 • Yerel Önem Sırası

Her bir alt başlığın altında önkoşullar ve kredi tanımları vardır. Öncelikle önkoşullara uygunluk sağlanacak, daha sonra her bir kredi altındaki puanlar toplanılacaktır. Proje bu alt başlıklarda topladığı puanlara göre Sertifikalı, Gümüş, Altın veya Platin düzeyinde ödüllendirilir.

Alınan puanların toplamına göre sertifika seviyeleri şöyledir:

 • Sertifikalı: 40-49 puan
 • Gümüş: 50-59 puan
 • Altın: 60-79 puan
 • Platin: 80-110 puan