İmalat Sanayinin Temel Göstergeler Açısından Yapısal Analizi

İmalat sanayinin genel ekonomiye olan katkısını tespit etme çalışmalarına destek ve yardımcı olmak amacıyla "İmalat Sanayinin Temel Göstergeler Açısından Yapısal Analizi" çalışması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmada, imalat sanayi alt sektörleri ekonomik katkı, katma değer, ihracata odaklanma, üretim ve istihdam gibi göstergeler açısından önem sırasına göre konumlandırılmaktadır.

Çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.


Firma Mali Analiz ve Geleceği Planlama Paketleri

Diğer Araştırmalar

Şirketlerin mali analiz göstergelerini sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olabilmek amacıyla Türkiye'nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması verilerine dayanılarak "Firma Mali Performans Değerlendirme Paketi" ve “Firma Kar ve Mali Bünye Planlaması Paketi” hazırlanmıştır.

"Firma Mali Performans Değerlendirme Paketi" ve “Firma Kar ve Mali Bünye Planlaması Paketi” şirketlere;

  • Satış Karlılığı
  • Aktif Devir Hızı
  • Aktif Karlılığı
  • İşletme Sermayesi Devir Hızı
  • İşletme Sermayesi Oranı
  • Borç Yükü
  • Borç/Özkaynak Oranı
  • Özkaynak Karlılığı
  • Amortisman Öncesi Aktif Karlılığı
  • Çalışanlara Ödenen Ücretler Oranı

göstergelerini kullanarak mali performanslarını izleyebilme ve geleceğe yönelik plan yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.

"Firma Mali Performans Değerlendirme Paketi" şirketlerin kendi mali bilgilerini girmelerinin ardından söz konusu şirkete ait mali analiz göstergelerini hesaplamakta ve bu göstergeleri, sektör ortalamaları, sektörün karlı kuruluşları ve sektörün en karlı %10 şirketi ile karşılaştırmaktadır. “Firma Kâr ve Mali Bünye Planlaması Paketi” ise aynı göstergeleri kullanarak şirketlerin hedeflerine ulaşmak için kullanabileceği stratejileri tanıtmakta ve hedeflere uygun stratejilerin saptanmasına katkı sağlamaktadır.

Yani “Firma Mali Performans Değerlendirme Paketi” şirketlere güçlü ve zayıf yönlerini saptama, “Firma Kâr ve Mali Bünye Planlaması Paketi” ise şirketlere güçlü yönlerinden yararlanacak, zayıf yönlerini güçlendirecek stratejileri belirleme konusunda yardımcı olmaktadır. Böylece firmalar mevcut durumlarını analiz etmenin yanı sıra geleceği planlama konusunda önemli bir analiz aracı imkanına sahip olmaktadır.

İlgili linkler:

500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda On Yıllık Gelişim Trendleri

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması kapsamındaki özel kuruluşların uzun bir zaman perspektifindeki eğilimlerini ortaya koyabilmek amacıyla 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda 10 Yıllık Gelişim Trendleri çalışması gerçekleştirilmektedir. Söz konusu çalışmada; toplam satışlar, üretimden satışlar, ihracat, özkaynak, kar ve karlılık, istihdam ve verimlilik gibi konulardaki gelişim ve değişim trendleri sektör ve alt sektör bazında incelenmektedir.

Söz konusu çalışma (1999-2008) ve (2001-2010) dönemleri için yapılmıştır.

Çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.