Sıkça Sorulan Sorular

Kategori Seçiniz

Kapasite raporu alabilmek için firma en az kaç işçi çalıştırıyor olmalıdır?

Merkezi İstanbul'da olup muharrik kuvvet kullanarak imalat yapan ve en az 10 işçisi bulunan firmalar kapasite raporu alabilmektedir. 5174 sayılı TOBB Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Odamıza kayıtlı olan ve işçi sayısı 10 kişinin altında bulunan sanayi kuruluşlarının Odamızdaki kayıtları devam edecek ve bu kuruluşların Kapasite raporları Odamız tarafından düzenlenecektir.

İşyeri adresi değiştiğinde ne yapılmalıdır?

İşyeri adresi değiştiği zaman Kapasite Raporu iptal edilmekte ve yeni adresin İstanbul Sanayi Odası Üye İlişkileri ve Kapasite Şubelerine bildirilmesi gerekmektedir. Yeni adres için yeni Kapasite Raporu müracaatı yapılmalıdır.

Adres değişikliği işlemleri için tıklayınız
İstanbul İlçe Ticaret Sicil Memurluklarınca verilen nevi ve unvan değişikliğinde ne yapılmalıdır?

İstanbul Sanayi Odası Üye İlişkileri Şubesi'nce firma bilgilerine ait bu değişiklikler şubemize bildirildikten sonra mevcut rapordaki işyeri adresi değişmemişse, makina parkı muhafaza ediliyorsa yürürlükteki kapasite raporu üzerinde değişiklikler yapılmalı, aksi halde yenilenmesi için müracaat edilmelidir. Yeni ticaret sicil no'su verilmişse rapor yenilenmelidir.

Kapasite raporu neden iptal edilir?

Kapasite raporunda kapasitesi hesaplanmış makinalardan bir kısmı veya tümü satılmış veya başka bir firmaya kiralanmışsa, işyeri adresi değişikliği olmuşsa, işyeri kapanmışsa kapasite raporu iptal edilmektedir.

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya yeni bir makina ilave etmek için ne yapılmalıdır?

Kapasite raporu yenilenmelidir.

Kapasite raporunun hazır olduğu bilgisi nereden alınır?

Odamızca hazırlanan kapasite raporlarının TOBB tarafından onaylandığı bilgisi, firmaların Odamız kayıtlarında yer alan e-posta ve/veya kayıtlı faks numarasına otomatik olarak bildirilmektedir.

Çevre Mevzuatını nereden takip edebilirim?

  • Çevre Mevzuatı dahil olmak üzere tüm mevzuat için T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nün "emevzuat / Mevzuat Bilgi Sistemi" web sayfasına bakabilirsiniz (http://www.mevzuat.gov.tr) Resmi Gazete'yi ise rega.basbakanlik.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.
  • Çevre Mevzuatı özelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=mevzuat mevzuat sitesinden istenilen mevzuat türüne göre arama yapılabilmektedir.

Mevzuat için tıklayınız
Çevre mevzuatına ilişkin özet bilgi bulmam mümkün mü?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Şemalarla Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Mevzuatı” dokümanına www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=373 adresinden ulaşılabilmektedir.

Çevre mevzuatı için tıklayınız
Çevre izni/lisansı alınmasına dair prosedür nedir?

  • Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir.
  • Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.
  • Çevre izin ve lisansları “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınmaktadır.
  • Çevre izni alınmasına ilişkin prosedür için Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfaicerik&IcId=664 web sitesini inceleyebilirsiniz.