İstanbul Sanayi Odası’nın çevre çalışmaları 1986 yılında başlamıştır. Zaman içinde hammadde olarak kullanılan doğal kaynakların korunmasının daha fazla önem kazanması ve çevre ile dost bir sanayi oluşumunun öne çıkması ile Odamız çevre çalışmalarına hız vermiştir. Çevre konusundaki çalışmalarımız, eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra sanayimizin ihtiyaçlarına göre oluşturduğumuz projelerimiz ve 1995 yılından bu yana sürdürdüğümüz “çevre ödülleri” kapsamında yürütülmektedir.