Tüm üyelerimiz, üretime ve sanayiye her zaman en büyük katkıyı vermiştir. 2000 yılından bu yana, çalışma mevzuatımızda arda arda çok önemli yasa değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. İSO olarak, bu kapsamlı ve dönüştürücü mevzuat yapılandırmasının etkili bir şekilde yaşama geçirilmesi, uygulamadaki sorun ve ihtiyaçların yakinen takip edilerek gerekli değişikliklerin yapılması hizmetlerimiz ve bu doğrultuda, üyelerimizi bilgilendirme, rehberlik ve destek faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir.

İstihdam üzerindeki mali, idari ve bürokratik yük ve yükümlüklerinin azaltılması, rekabetçi istihdam vergi oranlarına erişilmesi ve kronik bir niteliğe sahip olan kıdem tazminatı sorunun hakkaniyete dayalı bir çözüme kavuşturulması, sanayimiz açısından çok büyük önem taşımaktadır. İstihdamın geliştirilmesi, çalışma hayatında esnekliğin yaygınlaştırılması ve sanayimizin nitelikli ara eleman sorununun çözümü çalışmalarımız hassasiyetle yürütülmektedir. Yatırım ortamının istihdam açısından iyileştirilmesi ve İstanbul’da istihdam ve eğitim sorunlarının çözümlenmesi de Odamızın takipçisi olduğu temel konular arasındadır.

Detaylı bilgi için Ekonomik Araştırmalar Şubesi sayfamızı inceleyebilirsiniz.