Fatih Yaman

Müdür

Sanayi kuruluşlarının etkin bir afet yönetim sistemi ile risklerini en aza indirerek iş sürekliliklerini sağlayabilmeleri için afetlere hazırlık ve dayanıklılıkları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütür. 

Firmaların deprem dahil olmak üzere, sel, kuraklık ve benzeri doğal afetlere karşı dayanıklı olmaları ve faaliyetlerini afet durumunda önceden belirlenmiş olan seviyede yürütülebilmeleri için direnç arttırıcı önlemler almalarına ve risk azaltım stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacak faaliyetler icra eder. 

Odamızın kriz ve acil durum yönetimi konusunda kamu, yerel yönetimler ve üyelerimiz arasında koordinasyon görevi üstlenmesine yönelik hazırlıkları yürütür.

Sanayide afet etkilerinin azaltılabilmesini teminen kuruluşların afetlere hazırlık düzeylerini belirleyecek yapısal ve yapısal olmayan durum tespit çalışmaları ile afet esnasında yararlanmak üzere üyeler nezdinde arama-kurtarma ekipmanı ve acil durumu ekibi belirlenmesi gibi alanlarda envanter çalışmaları yürütür.

Tesislerin afet dayanıklılıklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kamu ve yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde politikalar oluşturulmasına ve çalışmalar yürütülmesine katkı sağlar. Bu amaçla, uluslararası kurumlar, kamu ve özel kuruluşlarla birlikte projeler yürütür.

Afet ve acil durum, ilk yardım, arama-kurtarma alanlarında ilgili mevzuat ve modern uygulamalar kapsamında üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla eğitim, toplantı ve seminerler düzenler, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlar.

İSO’nun afete hazırlıklı olması ve afet durumunda Oda’nın çalışabilir kalması için yürütülen çalışmalara katkı sağlar. 

Afet sonrası sanayinin en kısa sürede yeniden çalışır hale gelmesi için alternatif tedarik zincirleri vb. hazırlıkları yaparak iş sürekliliğinin sağlanmasına katkı sağlar.

Başta Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi, Çevre ve Enerji Şubesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi olmak üzere ilgili tüm birim ve şubeler ile eşgüdüm halinde çalışır.

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Sanayi kuruluşlarının etkin bir afet yönetim sistemi ile risklerini en aza indirerek iş sürekliliklerini sağlayabilmeleri için afetlere hazırlık ve dayanıklılıkları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütür. 

Firmaların deprem dahil olmak üzere, sel, kuraklık ve benzeri doğal afetlere karşı dayanıklı olmaları ve faaliyetlerini afet durumunda önceden belirlenmiş olan seviyede yürütülebilmeleri için direnç arttırıcı önlemler almalarına ve risk azaltım stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacak faaliyetler icra eder. 

Odamızın kriz ve acil durum yönetimi konusunda kamu, yerel yönetimler ve üyelerimiz arasında koordinasyon görevi üstlenmesine yönelik hazırlıkları yürütür.

Sanayide afet etkilerinin azaltılabilmesini teminen kuruluşların afetlere hazırlık düzeylerini belirleyecek yapısal ve yapısal olmayan durum tespit çalışmaları ile afet esnasında yararlanmak üzere üyeler nezdinde arama-kurtarma ekipmanı ve acil durumu ekibi belirlenmesi gibi alanlarda envanter çalışmaları yürütür.

Tesislerin afet dayanıklılıklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kamu ve yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde politikalar oluşturulmasına ve çalışmalar yürütülmesine katkı sağlar. Bu amaçla, uluslararası kurumlar, kamu ve özel kuruluşlarla birlikte projeler yürütür.

Afet ve acil durum, ilk yardım, arama-kurtarma alanlarında ilgili mevzuat ve modern uygulamalar kapsamında üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla eğitim, toplantı ve seminerler düzenler, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlar.

İSO’nun afete hazırlıklı olması ve afet durumunda Oda’nın çalışabilir kalması için yürütülen çalışmalara katkı sağlar. 

Afet sonrası sanayinin en kısa sürede yeniden çalışır hale gelmesi için alternatif tedarik zincirleri vb. hazırlıkları yaparak iş sürekliliğinin sağlanmasına katkı sağlar.

Başta Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi, Çevre ve Enerji Şubesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi olmak üzere ilgili tüm birim ve şubeler ile eşgüdüm halinde çalışır.

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.