Merkez Adresi: Şirketin merkez adresinin değişmesi halinde ilgili Ticaret Sicil Gazetesinin, bir dilekçe ekinde Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubemize ulaştırılması yeterli olmaktadır. (Faks: 212.245 65 80)

Üretim Adresi: Üretim adresindeki değişikliklerin Odamıza bildirimi için aşağıdaki dokümanların, bu dokümanlarda belirtilen ekler ile birlikte Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubemize elden teslimi gerekmektedir.

Adres Değişikliği Bilgi Dokümanı Attach Sınai Hüviyet Beyannamesi Formu Attach