Eyüp Gök

Müdür

Ahmet Taşpınar

Teknisyen

Cihan Çevik

Teknisyen

Ali Tok

Teknisyen

Odaya ait ODAKULE binasının ve diğer tüm gayrimenkullerin genel anlamda yönetimini (idari ve teknik olarak) yapar. Tüm gayrimenkullerde bulunan makine ve teçhizatın (mekanik, elektrik, asansörler, kamera sistemi, yangın koruma ve söndürme sistemleri vb.) bakım ve onarımına ait ihtiyaçları belirler, anlaşma yapılan firmalar ile planlamaları yaparak bakım ve onarımların yapılması ile bunlarda oluşabilecek tüm arızaların giderilmesi sağlar.

Tüm gayrimenkullerin tamirat, tadilat, yenileme vb. tüm inşa-i ve teknik ihtiyaçlarını belirleyerek bunlara ait planlamaları yaparak anlaşılan firmalarla yürütülen çalışmaların her yönü ile sorumluluğunu üstlenir. Odanın gayrimenkul alanında yapabileceği tüm yeni yatırımların yürütülmesi ile ilgili çalışmaları yapar, yaptırır ve koordine eder.

Gayrimenkuller nezdindeki Acil Durum Kriz Yönetimi çalışmaları çerçevesinde ekiplerin kurulmasını sağlar ve yangından korunma sistemi kapsamında sistemin yönetimini gerçekleştirir.

Tüm gayrimenkullerin kiracı ve kiralayan firma ve kurumlarla ilişkilerini yönetir, tüm işlemleri takip ederek sonuçlandır.

Tüm gayrimenkuller için dışarıdan hizmet temini yolu ile tedarik edilen güvenlik, temizlik, danışma/resepsiyon, vale vb. hizmetlerinin yönetimini, sevk ve idaresini yapar.

Odakule binası 1. katında bulunan meclis, eğitim ve toplantı salonların planlamasını ve tahsislerini yapar, etkinliklerle ilgili talep edilen teknik ve lojistik altyapıyı sağlar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Odaya ait ODAKULE binasının ve diğer tüm gayrimenkullerin genel anlamda yönetimini (idari ve teknik olarak) yapar. Tüm gayrimenkullerde bulunan makine ve teçhizatın (mekanik, elektrik, asansörler, kamera sistemi, yangın koruma ve söndürme sistemleri vb.) bakım ve onarımına ait ihtiyaçları belirler, anlaşma yapılan firmalar ile planlamaları yaparak bakım ve onarımların yapılması ile bunlarda oluşabilecek tüm arızaların giderilmesi sağlar.

Tüm gayrimenkullerin tamirat, tadilat, yenileme vb. tüm inşa-i ve teknik ihtiyaçlarını belirleyerek bunlara ait planlamaları yaparak anlaşılan firmalarla yürütülen çalışmaların her yönü ile sorumluluğunu üstlenir. Odanın gayrimenkul alanında yapabileceği tüm yeni yatırımların yürütülmesi ile ilgili çalışmaları yapar, yaptırır ve koordine eder.

Gayrimenkuller nezdindeki Acil Durum Kriz Yönetimi çalışmaları çerçevesinde ekiplerin kurulmasını sağlar ve yangından korunma sistemi kapsamında sistemin yönetimini gerçekleştirir.

Tüm gayrimenkullerin kiracı ve kiralayan firma ve kurumlarla ilişkilerini yönetir, tüm işlemleri takip ederek sonuçlandır.

Tüm gayrimenkuller için dışarıdan hizmet temini yolu ile tedarik edilen güvenlik, temizlik, danışma/resepsiyon, vale vb. hizmetlerinin yönetimini, sevk ve idaresini yapar.

Odakule binası 1. katında bulunan meclis, eğitim ve toplantı salonların planlamasını ve tahsislerini yapar, etkinliklerle ilgili talep edilen teknik ve lojistik altyapıyı sağlar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.