T.O.B.B. Onaylı Kapasite Raporundan Tasdikli Suret Verilmesi

İstanbul Sanayi Odası'nca hazırlanan kapasite raporu firmayla mutabakat sağlandıktan sonra T.O.B.B.' ne onay için gönderilmektedir. Onaydan dönen rapor İstanbul Sanayi Odası'nda muhafaza edilmektedir ve firmalar ilgili mercilere kapasite raporu ibraz etmek istedikleri zaman bu rapordan onaylı kopya alabilmektedir.

Tasdik Fiyatı (Her yılın Ocak ayında değişir): 600 TL

Onaylı rapor kopyası almak için firma, antetli kağıdına kaç adet istendiğini belirten dilekçe ile başvurabilir. Tasdikli kapasite raporu fotokopisi talepleri 0212-249 50 84, 0212-249 39 12 no.lu faks veya kapasite@iso.org.tr e-posta adresine gönderildiği takdirde, firma temsilcisi İSO'ya geldiğinde zaman kaybetmeden hazırlanan suretleri alabilecektir.