Bahar Kunal

Müdür

Elif Yıldız

Kıdemli Uzman

İnsan Kaynakları Şubesi, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temini - seçme ve yerleştirme, yeni işe alınan kişilere işe uyumlarını kolaylaştırmak için oryantasyon programı uygulama, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, atama ve terfi, rotasyon, ödüllendirme ve disiplin işlerini yürütür. Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli eğitim programlarını belirleyerek, eğitimleri organize eder. Çalışanların motivasyonu ve verimliliklerini artırmaya yönelik sosyal faaliyetleri düzenler.

Personelin özlük hakları, işe giriş, işten ayrılma, sigorta ve emeklilik işlemlerini ayrıca Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı’nın Vakıf Senedi hükümleri çerçevesinde personelin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin ilaç ve tedavi giderlerini içeren sağlık yardımı işlemlerini yürütür. Personelin işe devam ve izin işlemlerini takip eder. Personele yönelik sağlık sirküleri, imza sirküleri ve yönetmelik çalışmaları yapar ve uygulanmasını sağlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, Odanın İş Sağlığı Güvenliği Kurulu çalışmalarını, risk değerlendirme çalışmalarını, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini (Genel, Sağlık ve Teknik konular olmak üzere) planlar ve organize eder. Üniversiteler ve meslek liseleriyle görüşerek yurt içi ve yurt dışından Oda bünyesinde staj yapacak öğrencilerin staj işlemlerini yürütür. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

İnsan Kaynakları Şubesi, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temini - seçme ve yerleştirme, yeni işe alınan kişilere işe uyumlarını kolaylaştırmak için oryantasyon programı uygulama, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, atama ve terfi, rotasyon, ödüllendirme ve disiplin işlerini yürütür. Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli eğitim programlarını belirleyerek, eğitimleri organize eder. Çalışanların motivasyonu ve verimliliklerini artırmaya yönelik sosyal faaliyetleri düzenler.

Personelin özlük hakları, işe giriş, işten ayrılma, sigorta ve emeklilik işlemlerini ayrıca Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı’nın Vakıf Senedi hükümleri çerçevesinde personelin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin ilaç ve tedavi giderlerini içeren sağlık yardımı işlemlerini yürütür. Personelin işe devam ve izin işlemlerini takip eder. Personele yönelik sağlık sirküleri, imza sirküleri ve yönetmelik çalışmaları yapar ve uygulanmasını sağlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, Odanın İş Sağlığı Güvenliği Kurulu çalışmalarını, risk değerlendirme çalışmalarını, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini (Genel, Sağlık ve Teknik konular olmak üzere) planlar ve organize eder. Üniversiteler ve meslek liseleriyle görüşerek yurt içi ve yurt dışından Oda bünyesinde staj yapacak öğrencilerin staj işlemlerini yürütür. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.