Harika Öztürk

Kıdemli Yönetici Asistanı

Şenay Erkan

Kıdemli Yönetici Asistanı

Genel Sekreter ve Yardımcılarının asistanlığı, haberleşme ve programlarının organize edilmesi, Genel Sekreterlik ile ilgili yazışma ve dosyalama işlerini yapar. Gelen evrakların havale işlemlerine hazırlanması ve havale edilen evrakların kaydının tutulması, Yönetim Kurulu dosyalarının hazırlanması, toplantı gündeminin yazılması ve kurul üyelerine iletilmesi işlerini yürütür. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Genel Sekreter ve Yardımcılarının asistanlığı, haberleşme ve programlarının organize edilmesi, Genel Sekreterlik ile ilgili yazışma ve dosyalama işlerini yapar. Gelen evrakların havale işlemlerine hazırlanması ve havale edilen evrakların kaydının tutulması, Yönetim Kurulu dosyalarının hazırlanması, toplantı gündeminin yazılması ve kurul üyelerine iletilmesi işlerini yürütür. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.