Yerli Enerji EndüstrisiÜlkemizde, kömür, doğalgaz, yenilenebilir gibi enerji kaynaklarının kullanıldığı santrallerin birçoğunda kullanılan önemli makine ve ekipman ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bu durum, enerji kaynağı açısından dışarıya bağımlı olan ülkemizi, makine-ekipman açısından da ithalata bağımlı konuma getirmektedir.

Bu sebeple, 2023 yılına kadar ülkemiz enerji sektöründe 130 milyar dolarlık yatırım yapılmasının öngörüldüğü bir ortamda, bu yatırımın büyük çoğunluğunu oluşturacak olan elektrik santrallerinde kullanılan türbin ve jeneratörler başta olmak üzere, enerji sektörüne yönelik ekipmanların yerli işgücü ve kaynaklarla üretilmesine yönelik olarak “Yerli Enerji Endüstrisi” oluşturmanın önemine inanmaktayız.

Bu yönde çalışmalarını sürdüren Odamız:

  • 7 Mayıs 2008 tarihinde “Rüzgar Türbinlerinin ve Ekipmanlarının Yerli Kaynaklar Kullanılarak Tasarımı ve Üretimi”
  • 19 Kasım 2008 tarihinde “Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimine Yönelik Ekipmanların Yerli Kaynaklar Kullanılarak Üretimi ve Diğer Güneş Uygulamaları”
  • 19 Aralık 2013 tarihinde de “Nükleer Enerji Endüstrisine Yerli Sanayinin Katılımı”

konulu toplantılar düzenleyerek, “Yerli Enerji Endüstrisi” oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalara destek vermiştir.