İSO Metal Sektörü Sınav ve Belgelendirme Hizmeti

İstanbul Sanayi Odası Belgelendirme A.Ş.

Odamızca, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal ve uluslararası yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla “Metal Sektöründe VOC-Test Merkezi Kurulması” projesi yürütülmektedir ve VOC-Test Merkezleri–III Hibe Programı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilmektedir.

Projenin hayata geçirilmesi için ön koşul olan şirket kurulumu 2021 yılında Odamız tarafından Beyoğlu-Tepebaşı merkezli “İstanbul Sanayi Odası Belgelendirme A.Ş.” adı ve %100 İstanbul Sanayi Odası ortaklık yapısı ile gerçekleştirilmiştir.

Şirketin ana faaliyetleri arasında; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayımlanan mesleki yeterliliklere ve ulusal ve uluslararası standart ve yeterliliklere uygun olarak, çalışanları veya çalışmak isteyenleri belgelendirmek amacıyla sınav merkezleri kurmak ve işletmek. Mesleki yeterliliklere uygun olduğu tespit edilen kişilere Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmesini sağlamak. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmek üzere belirlenen usullere göre gerekli başvuru faaliyetlerini ve TÜRKAK başvuru faaliyetlerini yürütmek. Sınav ve belgelendirme süreçlerini, Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı, rehberleri, kılavuzları ve benzeri dokümanları ile ISO 17024 standardı ve yetki kapsamında yer alan ulusal yeterliliklere uygun işletmek bulunmaktadır.