Sanayide (Lisanslı ve Lisanssız) Elektrik Üretimi ve Enerji Tedariki

Değişen ve gelişen enerji piyasamızda, sanayicilerimizin elinde elektriğin alternatif yollardan tedarikine yönelik çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bu sayede, sanayicilerimiz daha uygun maliyetli ve kesintisiz elektrik temin edebilme şansına sahip olmaktadırlar.

Bu seçeneklerin ilki, belli bir yıllık elektrik tüketim değerine sahip olan tüketicilerin, elektriğini istediği özel tedarikçiden temin edebilmesidir. Yıllık tüketim değerleri her sene EPDK tarafından değiştirilmekte olup, 2014 senesinde 4.500 kWh/yıl olarak belirlenmiştir. Bu sayede, yıllık 4.500 kWh’ten fazla elektrik tüketen sanayicilerimiz serbest tüketici sıfatını kazanarak, elektriklerini kamu dışındaki tedarikçilerden alma imkânına sahip olmuşlardır.

Diğer seçenek olarak da, elektriği alternatif yollardan tedarik etmek isteyen sanayicilerimiz, 2013 yılında çıkarılan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ”e istinaden, yenilenebilir enerji kaynakları (1 MW’a kadar) ve kojenerasyon sistemlerini kullanarak, kendi elektriklerini lisans almadan üretebilme imkanına kavuşmuşlardır.

Bu iki hedef doğrultusunda, İSO olarak sanayicilerimize destek olmak ve yön göstermek adına bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri gibi çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz.